Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lolland har størst andel på kontanthjælp

Kommunen er den, der har flest modtagere af kontanthjælp set i forhold til befolkningen. Fredericia og Albertslund har næstflest. Færrest har Allerød, Egedal og Gentofte
8. MAR 2011 10.46

I Lolland kommune modtog 7,3 pct. af befolkningen i alderen 16-64 år i december 2010 en form for kontanthjælp mv. Dermed er det den kommune i landet, der har flest modtagere af kontanthjælp set i forhold til befolkningen. Fredericia og Albertslund har næstflest med 6,5 pct.

I Allerød, Egedal og Gentofte kommuner, hvor andelen er mindst, modtog under to pct. af befolkningen kontanthjælp. Det opplyser Danmarks Statistik ud fra sine seneste opgørelser.

Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere stiger mest
I december 2010 modtog 158.300 personer kontanthjælp. Det er 6.600 flere end i december året før svarende til en stigning på 4,3 pct. Størstedelen af stigningen findes for aktiverede kontanthjælpsmodtagere, hvor antallet steg med 4.600 personer svarende til en stigning på 8,6 pct.

Modtagere af introduktionsydelse (starthjælp for udlændinge) er den gruppe, der er vokset procentvist mest – der er kommet 29,5 pct. flere modtagere af introduktionsydelse, hvilket dog kun svarer til 700 personer.

Udgifterne til kontanthjælp stiger
Udgifterne til kontanthjælp mv. er steget med 7,5 pct. i december 2010 siden samme måned sidste år. Dermed var udgifterne til kontanthjælp mv. i december 2010 1,7 mia. kr. Heraf går tre fjerdedele til den passive kontanthjælp eller revalidering.