Lolland går over til foruddoseret medicin i hjemmeplejen

KORT NYT24. NOV 2022 15.30

LOLLAND: Lolland Kommunes ældre-, omsorgs- og sundhedsudvalg har besluttet, at alle borgere, som i dag får doseret deres medicin af hjemmeplejen, fremover vil modtage medicinen færdigpakket og dispenseret i små poser fra apoteket. Det citerer Folketidende Danmarks Apotekerforenings blad, Farmaci, for.

Ifølge bladet er baggrunden mangel på arbejdskraft. Der kan dog afviges fra ordningen, hvis kommunen eller den praktiserende læge vurderer, at det i det konkrete tilfælde er uhensigtsmæssigt med dosisdispenseret medicin.

Farmaci skriver, at ordningen har den fordel, at risikoen for fejl minimeres, når medicinen doseres maskinelt. 

ka