Lokalarkiver kvæles i GDPR - minister lover dialog
Også den populære hjemmeside arkiv.dk risikerer at lukke, hvis de frivillige på lokalarkiverne opgiver at finde rundt i GDPR-reglerne.

Lokalarkiver kvæles i GDPR - minister lover dialog

Lokalarkiver vil gerne slippe for regler om, at personer på gamle fotos skal give samtykke til at opbevare dem.
6. JUN 2022 16.00

Lokalarkiverne er ved at blive kvalt i de mange ekstraopgaver, der er fulgt i kølvandet på GDPR. Sådan lød et opråb for nylig fra Sammenslutningen af Lokalarkiver, SLA.

De danske lokalarkiver er ikke - ligesom Rigsarkivet og stadsarkiverne - omfattet af Arkivloven. Derfor skal lokalarkiverne følge de almindelige regler for samtykke i GDPR-bestemmelserne og have samtykke fra alle omtalte og viste personer for lovligt at opbevare og anvende materiale.

Og samtykkereglerne gælder for både nyt og gammelt materiale. Fra den lokale håndboldklubs medlemsliste fra 1969 til billeder af de lokale konfirmander fra 1950. 

- Lokalarkiverne er simpelthen blevet ofre i en ellers fuldt berettiget kamp for at sikre persondata i det digitale samfund. Det er bare endt som i Smeden og Bageren, hvor en sagesløs bager straffes for smedens forbrydelse. Det er utvivlsomt helt utilsigtet, men et trist eksempel på et manglende virkelighedstjek i forbindelse med lovgivning, siger Jørgen Thomsen, der er formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Drevet af frivillige

De næsten 600 lokalarkiver landet over er overvejende drevet af frivillige, og samtykkeregler og databehandleraftaler har nærmest tvunget dem i knæ, lyder det fra SLA.

Hvis lokalarkiverne lukker, forsvinder også den populære hjemmeside arkiv.dk, der på bare et enkelt år har haft 5,4 millioner besøgende og 36,7 millioner sidevisninger.

Eva Kjer Hansen (V) har rejst spørgsmålet over for kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), som i et svar erklærer sig enig i, at lokalarkiverne udfylder en vigtig rolle.

"Jeg vil i første omgang bede mit ministerium om at gå i dialog med Sammenslutningen af Lokalarkiver og afklare, hvilke løsninger der evt. kan findes inden for de nuværende regler," skriver hun.

Rejst politisk tidligere

Lokalarkivernes problemer med GDPR var også oppe at vende i december 2019. Dengang lovede daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) at få undersøgt reglerne.

Ifølge JydskeVestkysten har Datatilsynet endnu ikke uddelt nogen bøder til lokalarkiver, men får jævnligt henvendelser fra arkiver, som er i tvivl. Datatilsynet har ifølge avisen peget på muligheden for at ændre arkivloven, sådan som SLA har foreslået. 

På onsdag d. 8. juni har SLA foretræde for Folketingets kulturudvalg for at drøfte GDPR-problemet.