Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Liverpool søger andre byer til samarbejde om kriminalitetsforebyggelse

Baseret på eksisterende initiativer og erfaringer i arbejdet med unge ønsker Liverpool nu at indgå i samarbejdet i et projekt, der søger støtte gennem ISEC, EU's program for forebyggelse af og kamp mod kriminalitet

Det forventes, at ISEC om kort tid åbner for ansøgning af midler til specifikke, handlingsorienterede initiativer. Derfor forsøger Liverpool som led i sit "City Safe" program i god tid at finde partnere til et projekt, der skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse i Liverpools bydele, idet man vil betragte City Safe - der har haft stor succes i Liverpool - som et pilotprojekt.

City Safe har gennemført en dybdegående undersøgelse af geografisk afgrænsede bydele for at identificere sammenhænge mellem uddannelses- og indkomstniveau, befolkningssammensætning og arbejdsløshedstal i forhold til kriminalitetsniveauet blandt unge.

Ud fra de første statistikker har Liverpool CSP - Community Safety Partnership (partnerskabet for sikkerhed i byområderne) opstartet forskellige initiativer og samarbejde med de offentlige myndigheder såvel som frivillige organisationer.

I projektet ønsker hovedpartneren City Safe at informere om de hidtidige erfaringer og arbejdet med at udvikle sammenlignelige statistikker for partnerbyer.

Det er så meningen at udbygge erfaringerne med ideer fra partnerne, opstarte lignende pilotprojekter i partnerbyerne og sammenholde effekten.

Særligt to initiativer ønsker Liverpool CSP at arbejde videre med i partnerskab med andre europæiske byer for at udvikle strategier og metoder under overskriften 'Handling mod ungdomskriminalitet': Right Way, Wrong Way" og lokale gadehold.

Lokale gadehold til forebyggelse af kriminalitet
Et af de City Safe-initiativer, der har vist sig effektive i Liverpool-området, drejer sig om at etablere grupper fra frivillige organisationer, som engagerer sig i lokalsamfundet og patruljerer i særligt udsatte områder.

Der er gjort meget ud af at sikre, at disse personer ikke har relation til politiet eller andre autoriteter, da det kan give barrierer for hvilket niveau af fortrolighed der kan opnås mellem de unge og patruljerne.

Inviterer til seminar i Liverpool
2011 er EU's frivillighedsår. Bl.a. derfor ønsker City Safe at sætte et særligt fokus på frivillige i arbejdet med at forebygge ungdomskriminalitet.

I projektet forestiller man sig blandt andet, at der kan sættes udveksling i gang mellem personer, som har engageret sig i det lokale forebyggelsesarbejde i partnerlandene.

Som første skridt i samarbejdet vil Liverpool invitere til seminar i Liverpool, hvor man vil dele statistik og erfaringerne fra pilotfasen og modtage input fra partnere.

Det er meningen, man her vil inkludere unge, som har været i kontakt med indsatsen i Liverpool for at høre deres kommentarer.

Er man interesseret i at høre mere om projektet eller medvirke som partner kan man kontakte Christine Vaudrey på [email protected]

mou