Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Liv, tilflyttere og frivillige på landet

I alt får 12 projekter i 12 kommuner støtte på samlet 4,6 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner
31. MAJ 2011 9.28

De 4,6 mio. kr. til i alt 12 projekter skal være med til at skabe liv på landet, tiltrække nye tilflyttere og fremme den frivillige indsats. Pengene kommer fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Hjørring Kommune vil udvikle nye samlingssteder for lokalbefolkningen i byer, hvor skolen er lukket.

Syddjurs Kommune vil oprette en 'frivillig-jobbørs', så flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde.

Langeland Kommune vil etablere produktions- og køkkenfaciliteter, der lever op til EU's krav, så lokale mindre iværksættere kan fortsætte deres produktion.

Fokus på samspillet
Ved tildelingen fra puljen er der bl.a. lagt vægt på, at projekterne har fokus på samspillet mellem landdistrikter og andre dele af kommunen, at projekterne kan fremme frivilligt arbejde, eller at de kan understøtte tiltrækning af nye beboere.

Det er en forudsætning for tildeling af tilskud, at der er tale om særligt vanskeligt stillede kommuner, da tilskud ydes med hjemmel i § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Af den samlede pulje under § 16 har der i lighed med de foregående år været afsat 5 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikter.