Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lidt færre er offentligt forsørgede

Og stadigt færre vælger at gå på efterløn - nu er andelen nede på 31,4 pct. af de 60-64-årige
KORT NYT19. DEC 2011 10.18

Der var 17.000 færre offentligt forsørgede i tredje kvartal 2011 end i samme kvartal året før, oplyser Danmarks Statistik.

Det betyder, at 821.300 personer nu er forsørget af det offentlige. Det seneste år er der kommet 11.200 færre personer i vejledning og opkvalificering, 10.400 færre personer på efterløn, mens antallet af øvrige ydelsesmodtagere er steget med 7.500. Øvrige ydelsesmodtagere omfatter personer på sygedagpenge mv. Alle tal er omregnet til fuld tid.

Samlet set var 112.500 personer på efterløn i tredje kvartal 2011, svarende til 31,8 pct. af alle 60-64-årige. Det højeste niveau af personer på efterløn blev målt i tredje kvartal 2007, og antallet har siden da været konstant faldende i sæsonkorrigerede tal.

På daværende tidspunkt var 140.300 personer på efterløn, svarende til en andel på 37,5 pct. af de 60-64-årige. Der er i perioden således blevet 27.800 færre personer på efterløn, og andelen er samtidig faldet med 5,7 procentpoint på landsplan. Alle tal for efterlønsmodtagere i denne offentliggørelse er omregnet til fuld tid.

ka