Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Letbane skal udvikle Odense

Ny letbanen skal udvikle Odense til en levende og mangfoldig by med fokus på bylivet
16. MAR 2011 9.24

ODENSE: Odense Kommune har fremlagt en ambitiøs byvision, der kommer til at præge Odenses fysiske udformning langt ind i de næste årtier.

Centralt for strategien er beslutningen om at nedlægge Thomas B. Thriges Gade, den store trafikåre, der i årtier har delt Odense i to og udvikle bymidten til en række attraktive byrum. Som et led i bestræbelserne for at gøre Odense midtby fri for gennemkørende biltrafik har Odense Kommune besluttet, at der skal etableres en letbane.

JUUL | FROST Arkitekter har i samarbejde med Bystrategisk stab, Grontmij | Carl Bro og Atkins gennemført en foranalyse af bypotentialet i forbindelse med letbanen. Foranalysen har givet politikerne et kvalificeret grundlag at vælge Odenses fremtidige kollektive trafikløsning på.

Kortlægning
Tegnestuen har været ansvarlig for kortlægning, analyser og strategier for de overordnede og lokale by- og byrums­potentialer, der opstår i kølvandet af letbanens realisering. Analysearbejdet har identificeret og kortlagt, hvorledes letbanen kan føre til øget densitet og udviklingspotentiale, både langs letbanens forløb og især ved udvalgte standsningssteder. Der er målt på rejseoplevelse og bymæssig merværdi for Odense i forhold til parametre som miljø, økonomi, kultur, det sociale og mobilitet.

Arkitekterne har tidligere været byrumskonsulenter på kommunens mobilitetsplan, ligesom de har udarbejdet et projekt for revitaliseringen af Thomas B. Thriges Gade i form af en bygnings- og fortætningsstrategi for Odenses sammenkædning på tværs. I forbindelse med foranalysen har tegnestuen både udviklet et fortætningsredskab og et merværdi-kompas.

- Vi har udviklet merværdikompasset som et særligt redskab til byudvikling baseret på nye, omfattende trafikale tiltag. Merværdikompasset måler kvantitativt i forhold til Miljømæssig og Økonomisk merværdi og kvalitativt på Kulturel, Social og Mobilitetsmæssig merværdi. Vi har gennemført de samme målinger i forhold til en traditionel bus-løsning og et Bus Rapid Transit-system. Ved at holde resultaterne op mod hinanden bliver det klart, at letbanen tilfører Odense Kommune noget ekstra i form af nye kvaliteter, nye byrum, nye investeringer og byudvikling i endnu ikke udviklede bydele, fortæller Helle Juul, medejer hos JUUL | FROST Arkitekter, der har været ansvarlig for opgaven.

- Vi er stolte over, at vores omfattende analysearbejde har givet politikerne et kvalificeret grundlag at vælge mellem forskellige kollektive løsninger på.


Bystrategisk stab
Carsten Henriksen er specialkonsulent i Bystrategisk stab og fortæller, hvorledes foranalysen har gjort beslutningsprocessen nemmere for politikerne. "Odenses fremtidige udvikling skal ske på et helheds­orienteret grundlag, og vores satsning på den kollektive trafik hænger naturligt sammen med de andre tiltag, som vi fører ud i livet. Foranalysen ser trafikken som en aktiv medspiller i vores bestræbelser på at realisere vores vision om "At lege er at leve", og det har netop været afgørende at tænke ud af boksen for at finde synergien mellem vores indsatser. Materialet fra JUUL | FROST Arkitekter har sammen med de øvrige undersøgelser vist, at Letbaneløsningen er den mest optimale i forhold til Odenses samlede udvikling, og jeg er glad for, at vi nu kan tage næste skridt i udviklingsprocessen."

FAKTA
Projekt: Foranalyse af bypotentialet i forbindelse med etablering af letbane i Odense
Klient: Bystrategisk stab - Odense Kommune
Periode: 2009 - 2010 (analyse) / 2017 (forventet drift)
Ansvarlig rådgiver: JUUL | FROST Arkitekter v. Helle Juul, MAA, Ph.d., medejer og -stifter.
Rådgiver teknisk projekt: Grontmij | Carl Bro og Atkins