Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lemvig vil ikke nøjes med solceller og introducerer to klimaparker

Udvalgte projektudviklere af solceller forventes nu at bidrage til udvikling af landdistrikter, landbrugserhverv, turisme, klima, biodiversitet, vandmiljø og rekreation.

LEMVIG: Lemvig Kommune har modtaget ansøgninger på tilsammen 750 hektar nye solcelleanlæg og er her i maj i gang med en debatfase med borgere og interessenter, oplyser kommunen. Nu vil et solcelleanlæg i flere tilfælde fremover ikke blot være et solcelleanlæg, men en klimapark, der bidrager med mere end alternativ energi. 

To af de implicerede områder er særligt store og indebærer stærke interesser og nødvendige hensyntagen, herunder natur og landbrug. Kommunen har valgt, at de to projektområder behandles som klimaparker.

Kommunen forventer i den sammenhæng, at projektudviklere er kreative og nytænkende ved etablering af solcelleprojekter, så de bidrager til udvikling af landdistrikter, landbrugserhverv, turisme, klima, biodiversitet, vandmiljø og rekreation. Det hele i dialog med lokalbefolkning, lodsejere og kommune.

Det forventes, at projektudviklere i dialog med lokalbefolkning og lokale lodsejere undersøger, om der i området:

  • Kan placeres attraktive beboelsesejendomme – enten gennem nyudlæg eller gentænkning af eksisterende ejendomme.
  • Kan nedlægges pumpelag og etableres vådområder, som understøtter biodiversitet, klima og et godt vandmiljø.
  • Kan rejses skov, som effektivt camouflerer solcelleanlægget og samtidig giver rekreative muligheder og understøtter biodiversitet og klima.
  • Kan frigives arealer med et højt naturpotentiale til gavn for flora og fauna.
  • Kan etableres rekreative stiforløb og oplevelsesruter til glæde for lokalbefolkningen og besøgende.

Ambitionen er, at klimaparkerne skal blive de første multifunktionelle megaprojekter, hvor samme areal tjener mange formål og samler en stor del af klimaregningen op for det omkringliggende samfund gennem netto CO2-optag.

ka