Langeland sparer på lokalt beredskab

KORT NYT24. NOV 2022 14.23

LANGELAND: Fra næste år vil der ikke længere være indsatsledere på vagt på Langeland, som fra maj 2023 skal dækkes af indsatsledere fra Beredskab Fyns Svendborg-område, skriver Beredskabsinfo. Det giver en besparelse på omkring 0,6 mio. kr. og medfører, at tre deltidsansatte indsatsledere må opsiges.

Beredskabsstyrelsen har ikke indvendinger mod ændringen, men har påpeget, at holdlederne på brandstationerne i Humble, Lohals og Rudkøbing bør opkvalificeres, så de kan fungere selvstændigt som tekniske ledere.

Samtidig har Beredskabsstyrelsen understreget, at indsatslederen fra Svendborg skal kunne være fremme senest samtidig med eventuelle assistancestyrker, da holdlederne kun kan varetage den tekniske ledelse af ét hold. Beredskab Fyn skal derfor i 2024 sende Beredskabsstyrelsen en redegørelse for indsatsledernes responstid på Langeland.

ka