Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Landdistriktsformand: Lavere skat i udkanter

Landdistrikternes Fællesråd enig med forsker i at skattebegunstige unge tilflyttere i yderområder

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, ønsker ligesom Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen at øge motivationen for at flytte til områder præget af fraflytning af unge mennesker. Jesper Bo Jensen forslår 10 pct. skattenedsættelse i visse områder med fraflytning af unge.

- Vi ved at lignende ordninger virker i lande som Norge, hvor man eftergiver en betydelig del af studiegælden hvis man flytter til landsbyer i det nordlige Norge, skriver Steffen Damsgaard.

Incitament for lille
- Rådighedsbeløbet for personer med samme lønindkomst, er i dag større for personer i yderområder, fordi boligudgifterne er meget mindre.  De økonomiske incitamenter er bare ikke store nok til at overvinde de barrierer, der er ved at flytte til et yderområde.

- Man kan tænke sig mange modeller, men hvis der var en kontant mærkbar fordel de første to-tre år ved at flytte til et yderområde fx for unge lige efter studietiden, så ville flere unge vælge at flytte til et landområde/yderområde som en mulighed for arbejde og bosætning. På sigt vil det betyde at flere ville blive boende de pågældende steder og stifte familie.

- Vi bruger i dag store summer på at folk flytter fra yderområder til de største byer. Det medfører kæmpe udgifter for samfundet og i sidste ende alle skatteydere, til at nybygge alt fra offentlige servicefaciliteter og infrastruktur og lignende omkring de største byer.

Gode faciliteter
- Samtidig bruger vi milliarder årligt på at afvikle samfundet i land- og yderområder med nedrivning af faldefærdige boliger og lukning af skoler, imødegå stigende social slagside og mere støtte til yderkommuner for at klare udgiftspresset forårsaget af befolkningstilbagegang.

- Det store regnestykke kan vise at det er bedre at skabe nogle rammer for at unge vil bosætte sig i et yderområde. Økonomiske lempelser gør det ikke alene, der skal også være nogle gode servicefaciliteter og rammevilkår for befolkningen, ellers opnås effekten med flere unge som bosætter sig ikke.

- Økonomiske fordele for især unge nyuddannede er noget vi burde afprøve. Det ér muligt at lave den slags differentiering hvis man tør og vil politisk.

Venstres skatteordfører Mads Rørvig ser sagen på en anden måde:

- Der er ikke penge nok i statskassen til at lave et særligt skattefradrag til udkantskommunerne. Menuddannelser i yderområder og bedre infrastruktur er vejen frem, siger han ifølge DR Midt&Vest.

ka