Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Længere på arbejdsmarkedet kræver godt psykisk miljø

Arbejdsmiljøet er afgørende for, om vi bliver ved, lyder det i en ny undersøgelse. Det psykiske arbejdsmiljø skal tages lige så alvorligt som det fysiske, foreslår FTF
16. APR 2012 6.49

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen betyder alt, hvis medarbejderen på 60 plus skal takke nej til efterløn eller skubbe deres otium nogle år. Det mener et stort flertal af danskerne i en ny, meget omfattende europæisk undersøgelse

93 pct. af danskerne vurderer, at arbejdsmiljøet har megen eller nogen betydning for, hvornår en ansat går på pension. Fire pct. mener ikke, det er særlig vigtigt, mens kun en pct. finder det ligegyldigt.

Danskernes holdninger lægger sig tæt op af svarene i de 27 EU-lande. Her mener gennemsnitligt 87 pct., at arbejdsmiljøet har megen eller nogen indflydelse på pensionsalderen. Undersøgelsen er foretaget af det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og bygger på repræsentative besvarelser fra befolkningerne i 36 europæiske lande.

Ligestilles med fysisk miljø
Hovedorganisationen FTF vil bl.a. arbejde for, at psykisk arbejdsmiljø bliver taget lige så alvorligt som det fysiske arbejdsmiljø. Det bliver det ikke i dag, hvor fx Arbejdstilsynets muligheder for at stille krav til virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø er langt dårlige end ved svigt i det fysiske arbejdsmiljø. Derfor lægger FTF en række, konkrete forslag på bordet ved de kommende trepartsforhandlinger. Nogle af forslagene lyder:

- Arbejdsmiljøloven skal revideres, så den både i ord og praksis ligestiller det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
- Den enkelte arbejdsplads skal sikres adgang til uafhængig og neutral rådgivning, målrettet løsninger på konkrete arbejdsmiljøproblemer.
- Viden om godt arbejdsmiljø skal styrkes - bl.a. skal alle ledere med personaleansvar uddannes i psykisk arbejdsmiljø.

- Hvis regeringen vil have flere til at arbejde mere og i længere tid, er der behov for at styrke indsatsen for et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Derfor vil FTF arbejde for, at arbejdsmiljøet er en vigtig dagsorden ved de kommende trepartsforhandlinger, siger FTF's formand, Bente Sorgenfrey.

Effekten af et dårligt arbejdsmiljø
Det er veldokumenteret, at arbejdsmiljøet har stor betydning for medarbejdernes helbred og arbejdsevne. Eksempelvis viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at en tredjedel af sygefraværet kan henføres til arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

OECD har tidligere dokumenteret, at Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet i utide på grund af psykisk nedslidning. 10-12 pct. af danske lønmodtagere lider eksempelvis af stress. Den nye europæiske undersøgelse viser i samme tråd, at to tredjedele af danskerne forventer, at antallet af stressede vil stige i de kommende fem år.

- Hvis danskerne skal tåle at arbejde mere og længere, så må man også tage arbejdsmiljøet mere alvorligt. Og indrette indsatsen mere efter de moderne arbejdslivsproblemer med bl.a. stress og vold, der udløser utrolig meget sygefravær, siger Bente Sorgenfrey.

Fakta om det psykiske arbejdsmiljø i Danmark:

  • Den danske befolkning den mest psykiske nedslidte befolkningsgruppe – målt på antallet af medarbejdere, som forlader arbejdsmarkedet på grund af psykisk nedslidning via førtidspension. (Kilde OECD 2010)
  • Psykisk arbejdsbelastning er relateret til 1.400 dødsfald årligt i aldersgruppen 25-64 år. (Kilde Statens Institut for Folkesundhed)
  • Psykisk arbejdsbelastning medfører årligt 20.000 tabte leveår for både mænd og kvinder og et tab i danskernes middellevetid på seks-syv måneder. (Kilde Statens Institut for Folkesundhed)

Foto: Flickr

lcl