DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Længere byggesag - højere gebyr

Længere byggesag - højere gebyr

Svendborg indfører differentierede byggesagsgebyrer - erhverv får nu afregnet efter kvadratmeter og ikke kubikmeter
9. JAN 2012 9.18

SVENDBORG: Fra den 1. januar er der kommet nye gebyrer på byggesager i Svendborg Kommune. Prisen for en byggesag kommer fremover i højere grad til at sige noget om, hvor meget tid kommunen bruger på at behandle sagen.

- Den byggesag, der tager længst tid at behandle, koster fremover det højeste gebyr, siger byggesagsbehandler Bitten Jakobsen fra Miljø og Teknik i Svendborg Kommune.

Tidligere betalte alle borgere det samme beløb for at få en byggetilladelse til eksempelvis et enfamiliehus. Nu skal alle betale et grundgebyr plus en pris pr. kvadratmeter. Derudover skal den enkelte borger betale ekstra, hvis byggeriet kræver særlige vurderinger efter byggeloven.

Eksempelvis kunne en borger have brug for at bygge tættere på naboens grund end det normalt er tilladt - og her skal kommunen så lave en vurdering og høre naboerne, og det tager ekstra tid.

Prisen for et enfamiliehus på 130 m2 bliver fremover 5325 kr. Beløbet er sat sammen af et grundgebyr på 1425 kr. og 30 kr pr m2. Hvis der skal søges en dispensation, der også kræver høring, koster det 2400 kr. oveni.

De nye regler kommer til at gælde for både den private borger og erhvervslivet. Ud over, at alle fremover skal betale for tiden, der bliver brugt på byggesagen, kan erhvervslivet glæde sig over at haller og lignende byggerier fremadrettet afregnes pr. kvadratmeter frem for pr. kubikmeter.