Læger og sygeplejersker vil skjule efternavnet: Regioner er afvisende
Foto: Linda Kastrup, Ritzau Scanpix

Læger og sygeplejersker vil skjule efternavnet: Regioner er afvisende

Det skal være muligt for sygeplejersker og andet sundhedspersonale at optræde uden efternavn, mens de arbejder, mener Dansk Sygeplejeråd. Forslaget får ikke medvind hos Danske Regioner.

Sundhedspersonale skal have mulighed for at droppe efternavnet, når de er på arbejde. Det mener Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, DSR, der opfordrer til, at der fokuseres mere på sundhedspersonalets sikkerhed, skriver A4 Arbejdsliv.

- Vi mener, at sundhedspersonalet skal have lov til at slette deres efternavn fra deres navneskilt eller fra den patientjournal, man kan tilgå fra eksempelvis sundhed.dk, siger Peter Stuhaug, der er næstformand for de godt 4.300 ledere i Lederforeningen, til A4 Arbejdsliv.

DSR gennemførte sidste år en undersøgelse blandt flere end 1.500 regionalt og kommunalt ansatte sygeplejersker, der viste, at 37 pct. – mere end hver tredje – havde været udsat for en eller flere typer af vold, dvs. verbal, skriftlig eller fysisk, i løbet af de foregående 12 måneder.

13 pct. af de adspurgte sygeplejersker havde været udsat for fysisk vold i form af slag, spark, bid og benspænd.

Problematikken med trusler mod sundhedspersonale og ønsket om større anonymitet er ikke ny. På nogle sygehuse har man derfor givet sundhedspersonalet mulighed for at droppe efternavnet for at skærme dem mod chikane fra vrede patienter og pårørende.

Det gælder for eksempel på nogle afdelinger på Aalborg Universitetshospital og på akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital efter drabet på en kvindelig læge i foråret i år. Her besluttede ledelsen efterfølgende, at personalet på akutmodtagelsen midlertidigt kunne fjerne deres efternavn fra navneskiltet.

Danske Regioner er imod
Men det duer ikke, at det er op til den lokale ledelse, og måske helt ned på afdelingsniveau, at beslutte, om personalet må nøjes med at optræde kun med fornavn, mener Peter Stuhaug. Han ønsker i stedet fælles regler. 

Hos Danske Regioner, mener man ikke, at muligheden for en delvis anonymisering af sundhedspersonalet skal udbredes til alle regionale arbejdspladser. 

- Det skal kun være, når der er særlige omstændigheder, der kalder på det, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

- Hvis det ligger inden for lovgivningens rammer, har jeg intet problem med, at man fjerner en medarbejders efternavn fra navneskiltet, hvis der er en særlig begrundelse for det, og det giver mening at skjule det, siger han. Men som udgangspunkt mener jeg, at det er fint, at der er åbenhed, og at vores patienter kan se, hvem der behandler dem, siger Anders Kühnau.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt