Læger advarer mod genbrug af medicinsk udstyr

Regeringens lovforslag om muligt genbrug af medicinsk engangsudstyr af økonomiske årsager får en kold skulder af læger, patienter og lægemiddelindustrien.
23. FEB 2020 7.55

Regeringen vil kunne genbruge operationsudstyr såsom slanger og katetre, der er produceret som engangsudstyr, fra den ene patient til den næste. Men faren er alt for stor for patienterne. Det mener både Lægeforeningen, patientorganisationen Danske Patienter og Medicoindustrien, hvis medlemmer producerer det medicinske udstyr.

I et nyt lovforslag lægger Sundheds- og Ældreministeriet op til, at sygehusene kan genbruge operationsudstyr lavet til engangsbrug.

'Ministeriet vurderer, at der bør være mulighed for, at der i sundhedsvæsnet på frivillig basis kan ske genanvendelse i tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt af for eksempel økonomiske hensyn.' Det står der i lovforslaget, som både læger, patienter og industrien skyder ned.

- Økonomi må aldrig veje tungere end patientrisikoen fra bakterier på det genbrugte udstyr. Infektioner er allerede et stort problem på sygehusene i forbindelse med undersøgelser og operationer. Begynder man at genbruge udstyr, der ikke er beregnet til det, er der en stor risiko for at overføre infektioner fra en patient til en anden, siger Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg.

Skabt til at holde én gang
Lægeforeningen peger på, at engangsudstyr netop er lavet til kun at holde én gang og af materialer, der ikke kan steriliseres ordentligt bagefter.

Paraplyorganisationen Danske Patienter er enig.

- Lovforslaget er et skridt i den forkerte retning. Økonomiske hensyn kommer til at gå ud over patienternes sikkerhed. Når patienter får infektioner, så koster det sundhedsvæsenet rigtigt mange penge. Så det her er et forkert sted at spare penge og risikerer i den sidste ende at føre til dødsfald, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

Økonomi over mennesker
Infektioner er en velkendt risiko under indlæggelser. Statens Serum Institut har vurderet, at op mod ti pct. af alle indlagte patienter i Danmark får en hospitalsinfektion. Det svarer til cirka 60.000 patienter årligt.

Samtidig er alvoren skærpet i takt med, at flere smittes med resistente bakterier.

- Den kortsigtede gevinst ved at genbruge udstyr kan hurtigt blive dyr, hvis man påfører patienterne infektioner, som er svære at behandle, siger Tue Flindt Müller.

Samme pointe har Lene Laursen, vicedirektør i Medicoindustrien, der fabrikerer det medicinske udstyr:

- Selvfølgelig kan man påstå, at vores medlemmer bare gerne vil tjene penge. Men problemet her er først og fremmest patienternes sikkerhed. Det mærkelige er, at den EU-forordning, som det danske lovforslag bygger på, i høj grad handler om at styrke patienternes sikkerhed. Her skiller forslaget om genbrug af engangsudstyr sig virkelig ud, siger hun.

Vil du være nummer to?
Lene Laursen, vicedirektør i Medicoindustrien, mener, at det er urealistisk at overlade det til kommuner og regioner at vurdere, om medicinske materialer kan genbruges.

- Det store spørgsmål er: Hvem har lyst til at være patient nummer to til udstyr, der er genbrugt, hvad det ikke er produceret til, og som skal ind i din krop. Det står klokkeklart i lovforslaget, at formålet er økonomi. Der tror jeg, man skal tænke sig godt om. For de udgifter, der skyldes hospitalsinfektioner, er langt større end at købe en lille engangsdims og bruge den én gang, siger hun.

I en skriftlig kommentar siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at patienternes tryghed fortsat vil være afgørende.

- Der vil gælde stramme restriktioner for, hvornår genanvendelse af medicinsk udstyr kan ske. Lægemiddelstyrelsens fagfolk vurderer konkret om en specifik type udstyr skal kunne genanvendes. Det centrale vil være, at udstyret skal være lige så sikkert og kunne det samme som ved første anvendelse, skriver han.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev