DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Lån til Amagerforbrænding på stand-by

S, SF, R og EL i København ønsker en affaldshåndtering uden import af affald fra udlandet og uden unødig afbrænding af biomasse
13. DEC 2011 13.00

Af Knud Abildtrup, [email protected]

KØBENHAVN: Udvidelsesprojektet på Amagerforbrændingen skulle have haft sin fremtid afgjort i går, da Teknik- og Miljøudvalget skulle indstille en lånegaranti ti det store projekt, der bl.a. inkluderer en bemærkelsesværditg skibakke. Men sagen er blevet skudt til hjørne, oplyser pressekonsulent Morten Rixen fra teknik- og miljøforvaltningen til dknyt.

Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) var ikke med på den planlagte udvidelse med to nye ovnlinier med en forbrændingsevne på 35 tons affald i timen, mens forvaltningen i stedet foreslog to mindre mindre ovnlinier et maksimum på 30 tons af hensyn til CO2-udledningen.

Den borgerlige opposition med formand for Amagerforbrændingens bestyrelse, Mogens Lønborg (K), i spidsen kaldte det et absurd kursskifte i sidste øjeblik, mens Lars Weis (S) kritiserede Amagerforbrændingen for ikke at ville lave en business case på den mindre model. Det blev dog afvist af direktør Ula Röttger.

Et ændringsforslag fra S, SF, R og EL samlede flertal for at vente med beslutningen 'idet der henvises til nye oplysninger, der kan have væsentlig økonomisk betydning, bl.a. i miljøministerens og klima- og energiministerens tilkendegivelser vedrørende den nye regerings fokus på grøn omstilling, forebyggelse af affald og mere genanvendelse. Der er dermed skabt uklarhed om, hvorvidt et nyt, stort forbrændingsanlæg vil være i overensstemmelse med kommende nationale retningslinier for affaldsbehandling.'

Flertallet indskærper samtidig, at Amagerforbrændingens bestyrelse må arbejde for en afklaring af betydningen af en ny national affaldsbehandlingspolitik efter regeringsskiftet for selskabets beslutning om en kapacitetsudvidelse.

Med andre ord skal de altså lave en business case for en lavere kapacitet.

 

Ingen affaldsimport
Partierne ønsker en affaldshåndtering uden import af affald fra udlandet og uden unødig afbrænding af biomasse.

En beslutning nu om at udbygge kapaciteten uden at tage hensyn til genanvendelse o.a. vil fastlåse affaldsbehandlingen til udelukkende at bestå af afbrænding i de næste 30-40 år, hvilket er i modstrid med både kommunens klimaplan og partiernes ønsker på området.

Partierne ønsker en markant reduktion af forbrænding af affald, således at der kommer fokus på genanvendelse af ressourcerne i affaldet, herunder på udskillelse af plastik og metal fra affaldet.