DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kun to kommuner venter ikke højere udgift til dagpenge i år

Undet ét venter kommunerne næsten 50 pct. højere nettodriftsudgifter til dagpenge i år end sidste år.

Med blot to undtagelser forventer kommunerne stigende udgifter til dagpenge til forsikrede ledige i år i forhold til sidste år, beretter Danmarks Statistik, der har dissekeret kommunernes 2021-budgetter. Samlet har kommunerne budgetteret med næsten 50 pct. højere nettodriftsudgifter til dagpenge i år end sidste år: 14,9 mia kr. mod 10,1 mia. kr.

De to kommuner, der ikke er hoppet på den vogn, er Vordingborg og Jammerbugt, sidstnævnte med 259 kr. mindre pr. indbygger afsat til dagpengeudgifter. I den modsatte ende af skalaen topper Fredericia Kommune med 2.321 kr. mere pr. indbygger i 2021 end i 2020.

I alt 14 kommuner har budgetteret med en stigning på mere end 1.000 kr. pr. indbygger. Hovedfeltet bestående af 53 kommuner ligger mellem 250 kr. og 750 kr. mere pr. indbygger i 2021 end i 2020.

Foruden de 4,8 mia. kr. mere til dagpenge har kommunerne under ét budgetteret med yderligere stigninger på i alt 12,2 mia. kr., altså tilsammen 17,0 mia kr. mere på de kommunale budgetter i 2021 end i 2020. Det svarer til en stigning på 4,7 pct., hvilket er det højeste på et år siden 2012 (7,6 pct.), dengang begrundet delvist i at kommunerne overtog en række opgaver på beskæftigelsesområdet.

mk