DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kulturpulje til udsatte områder igen åben

KORT NYT4. MAR 2020 9.30

Slots- og Kulturstyrelsens pulje til kunst i udsatte boligområder er fra i dag igen åben for søgning. Det oplyser Kulturministeriet. Projekterne skal være med til at fremme beboernes deltagelse og integration gennem kultur i de udsatte områder, som skal findes på 'Listen over udsatte boligområder'.

Der er afsat 20 mio. kr. 2019-2022 til kultur i udsatte boligområder, og sidste år gik bevillingen til projekter i Gellerup i Aarhus, Finlandsparken i Vejle og Sigynsgadekvarteret i København valgt blandt 31 ansøgere.

Projekterne skal være i partnerskab mellem boligsociale og kulturelle aktører, og ansøgeren skal have hjemme i et udsat boligområde. Ansøgningsrunden lukker 17. april. Læs mere om kriterier og ansøgning ved Kulturministeriet.

ibs