Kritiseret bosted slipper for påbud

Efter bostedet Kilebo i Aarhus var under massiv kritik i efteråret, vurderer Socialtilsynet nu, at der er rettet op på forholdene.
13. MAJ 2021 11.23

AARHUS: Det kritiserede bosted Kilebo, der hører under Borgercenter Vest i Aarhus, er ikke længere pålagt påbud. I december fik bostedet to påbud, da Socialtilsyn Midt vurderede, at tilbuddet ikke havde det "fornødne kendskab til reglerne om magtanvendelse". Påbuddene er der nu rettet op på, fremgår det af bostedets seneste tilsynsrapport.

Tilsynet kom efter, at Kilebo, der er et tilbud for ældre og borgere med handicap, i august fik kritik for dårlige forhold, og Aarhus Kommune endte med at politianmelde en medarbejder efter anklager om gentagende vold mod en beboer.

Tilsynet førte til to påbud især med vægt på brugen af magtanvendelse. Bostedet blev pålagt at "gennemføre kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse".

Dertil kom Socialtilsynet med en kritik af, at en stor personalegennemstrømning og et højt sygefravær påvirker borgernes trivsel, det blev indikeret, at der foregik skjulte magtanvendelser, og at "tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad arbejder med forebyggelse af vold og overgreb".

Ingen kritikpunkter

I april skrev Lokalavisen Aarhus, at politiet droppede sigtelsen for vold mod den tidligere medarbejder, og Socialtilsyn Midt godkendte ved det opfølgende tilsyn i foråret Kilebo uden nogen påbud. De tidligere kritisable forhold er ikke længere nævnt i tilsynsrapporten.

Tilsynet af Kilebo indgår i en samlet rapport for Borgercenter Vest. Ved tilsynet i december blev bostedet fremhævet i forhold til de konkrete kritikpunkter. I det opfølgende tilsyn i april er de pågældende punkter ikke længere nævnt.

I november meldte rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kristian Würtz (S) ud, at han ville have Kilebo delt op i to enheder. Det var for at give enhederne flere ressourcer, mere nærværende ledelse, øget specialisering og øget inddragelse af de pårørende. For at en opdeling er mulig, skal det godkendes af Socialtilsyn Midt, men indtil videre er bostedet stadig samlet i ét tilbud.

Læs Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter for Kilebo.