DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kritik af at journalisering skal rettes manuelt

KORT NYT3. FEB 2021 11.12

KØBENHAVN: Post fra partsrepræsentanter er ved flere lejligheder blevet journaliseret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på partsrepræsentantens cpr-nummer og ikke på borgerens cpr-nummer, som den burde. Det har kommunens borgerrådgiver bedt forvaltningen rette op på.

Hertil har forvaltningen i første omgang svaret, at digital post afsendt fra en partsrepræsentants egen digitale postkasse automatisk bliver journaliseret på partsrepræsentantens sag i it-system. Korrekt journalisering på borgerens cpr-nummer kræver en efterfølgende manuel ændring.

Borgerrådgiveren konstaterer at dette er en fejlkilde, og har meddelt forvaltningen, at han "går (...) ud fra", at forvaltningen arbejder aktivt på at dens it-løsning fremadrettet vil understøtte en korrekt journalisering.

mk

Se Borgerrådgiverens brev til forvaltningen.