Ombudsmanden:
Kriminelle med udviklingshandicap skal have mere hjælp til at undgå at begå ny kriminalitet

Ved vurdering af, om en foranstaltningsdom skal ophæves, lægges der vægt på risikoen for ny kriminalitet. Derfor bør den forebyggende indsats styrkes.

Ombudsmanden har besøgt 17 botilbud for at undersøge forholdene for dømte personer med udviklingshandicap. Konklusionen er, at botilbuddene og de ansvarlige ministerier bør sikre, at dømte med udviklingshandicap får mere målrettet hjælp til ikke at begå ny kriminalitet. Det oplyser Ombudsmanden.

Hvis mennesker med udviklingshandicap begår kriminalitet, får de i mange tilfælde en såkaldt foranstaltningsdom. Når man vurderer, om en sådan dom skal ændres eller ophæves, lægges der vægt på risikoen for ny kriminalitet.

Det er derfor vigtigt, at de dømte med udviklingshandicap så vidt muligt får færdigheder, så de ikke begår ny kriminalitet. Ombudsmandens nye undersøgelse viser, at netop denne kriminalpræventive indsats bør styrkes.

Dokumentation skal sikres

- Er der ikke nok fokus på at forebygge kriminalitet, kan det i sidste ende medvirke til at forlænge dommene. Derfor er det vigtigt, at myndigheder og botilbud styrker den kriminalpræventive indsats over for dømte personer med udviklingshandicap, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden anbefaler, at botilbud fastsætter mål for den kriminalpræventive indsats og sikrer dokumentation, når kommunen har bedt botilbuddet om at iværksætte en sådan indsats.

På baggrund af sin undersøgelse vil han følge op over for de ansvarlige ministerier, ligesom han vil drøfte med KL, om der også hos kommunerne er behov for et øget fokus på det kriminalpræventive formål med foranstaltningsdomme.

sfe