Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Konkurrencestyrelsen: Farum gav ulovlig støtte til fodboldklub

FC Nordsjællands aftale med Furesø Kommune om fremleje af hotel- og konferencecentret i Farum Park er konkurrenceforvridende støtte
22. JUN 2011 13.48

FURESØ: Lejen for hotel- og konferencecentret i Farum Park lå væsentligt lavere end det generelle lejeniveau for konferencecentre, da lejeaftalen blev indgået i 2000. Det har givet FC Nordsjælland en økonomisk fordel i forhold til andre konferencecentre, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Konkurrenceforvridende offentlig støtte skal som udgangspunkt tilbagebetales. Da lejeaftalen er indgået før forbuddet mod konkurrenceforvridende offentlig støtte, blev indført i konkurrenceloven, har Konkurrencerådet ikke mulighed for at påbyde støtten tilbagebetalt. Konkurrencerådet har derfor heller ikke opgjort præcist, hvor stor støtten til FC Nordsjælland har været.

Furesø Kommune har mulighed for at genforhandle lejebetingelserne fra d. 1. oktober 2011. Derfor har det været relevant at undersøge, om lejeaftalen har været konkurrenceforvridende.

Sagen blev bragt for Konkurrencestyrelsen i foråret 2006 af Statsforvaltningen Hovedstaden, der havde afgjort, at der var tale om ulovlig kommunalstøtte til FC Nordsjælland. Statsforvaltningen bad Konkurrencestyrelsen om at tage stilling til, om der var tale om en overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencerådets afgørelse har afventet en afgørelse fra Højesteret om rækkevidden af partsaktindsigt.

Kan ikke påbyde
Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger om afgørelsen og sagen:

- Kommunerne skal være meget opmærksomme på lejen, når de udlejer lokaler eller anlæg. Hvis lejen ligger under markedsniveau, er det ulovlig støtte. Dermed udsætter de deres lejere for en stor økonomisk risiko, fordi ulovlig støtte skal betales tilbage.

- Kommunerne kan sikre sig, at de udlejer på markedsvilkår ved at foretage et udbud eller ved at indhente en uafhængig vurdering af lejeværdien. Det skal ske inden aftalen indgås. Når lejen er for lav forvrider det konkurrencen. Det skader de virksomheder, som ikke får gavn af den lave leje.

- Da aftalen er indgået før bestemmelsen om konkurrenceforvridende støtte kom ind i konkurrenceloven, kan Konkurrencerådet ikke påbyde FC Nordsjælland at betale støtten tilbage. Men jeg håber, at Furesø Kommune vil bringe lejeaftalen i overensstemmelse med loven, når de har muligheden, slutter Agnete Gjersing.

mou