Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuners indkøbsfællesskab opruster

Indkøbsfællesskabet, 12-by Gruppen Indkøbscentral, sigter mod at etablere et endnu tættere indkøbssamarbejde kommunerne imellem

Visionen er at skabe Danmarks mest effektive, strukturerede, professionelle, og forpligtende offentlige indkøbsfællesskab. Medlemskommunerne forpligtiger sig til at investere i indkøbsfællesskabet - både økonomisk, politisk og organisatorisk - hvis de vælger at tiltræde det nye revitaliserede indkøbsfællesskab.

Udvikling er dermed en af hjørnestenene i indkøbsfællesskabet. Udover at skabe besparelser ved at udbyde indkøbsfællesskabets samlede volumen, skal standardiseringen af udbudsprocessen og professionalisering af udbudskompetencerne øges, og der skal satses på videndeling og udvikling af analyser, metoder og standardprocedurer. Sådan skal kvaliteten og effektiviteten i fællesskabet sikres.

Stiftende generalforsamling efter årsskiftet
- Medlemskommunerne står overfor fælles udfordringer på udbudsområdet. Ved at styrke samarbejdet og udvikle os sammen, kan indkøbsafdelingerne endnu bedre bidrage til kommunernes fælles økonomiske udfordringer, siger Bente Monsen.

Bente Monsen er økonomi- og organisationsdirektør i Odense kommune og formand for indkøbsfællesskabets midlertidige bestyrelse, der er nedsat frem mod den stiftende generalforsamling, som afholdes i begyndelsen af 2012.

I perioden frem til den stiftende generalforsamling vil indkøbsfællesskabet færdiggøre fundamentet for det nye samarbejde. Derefter skal fundamentet behandles politisk hos de nuværende medlemmer, inden der kan gives endeligt tilsagn om deltagelse i begyndelsen af 2012. Desuden skal man rekruttere en projektkoordinator til det nyetablerede sekretariat i Odense.

mou


Fakta om 12-by Gruppen Indkøbscentral
Indkøbsfællesskabet blev etableret i 2005 og består af 14 jyske og fynske kommuner:
Århus, Herning, Sønderborg, Vejle, Middelfart, Fredericia, Silkeborg, Ikast-Brande, Holstebro-Lemvig, Esbjerg, Kolding, Randers, Svendborg og Odense.

Indkøbsfællesskabet blev etableret for at løfte udbudspligten ved at pulje ressourcer fælles med andre kommuner. Medlemskommunerne har et samlet indbyggertal på 1,4 millioner.