Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Årsstatistik:
Kommunerne påbegynder flere og flere børnehusforløb

Antallet af påbegyndte børnehussager er steget med næsten ti pct., og der er store regionale forskelle - mistanken er hovedsageligt fysisk vold og seksuelle overgreb.
17. NOV 2020 14.20

Den nyeste statistik fra Socialstyrelsen viser, at antallet af påbegyndte børnehussager er steget med ca. ti pct. fra 2018-2019 på landsplan. 

Der er et børnehus pr. region, og kommunerne bruger børnehusene i børnefaglige undersøgelser, hvor der er mistanke om, at børn på 0-17 år har været udsat for overgreb.

På landsplan blev der påbegyndt 1.638 børnehusforløb i 2018, og det var steget til 1.807 forløb i 2019 - 1,6 forløb pr. 1.000 børn.

Set længere tilbage er det steget med 71 pct. fra 1.054 i 2014. Der blev afsluttet 1.816 forløb sidste år, og langt størstedelen - 69 pct. - var for mistanke om fysisk vold, mens næstflest var for mistanke om seksuelle overgreb med 25 pct. Kønnene er ca. lige fordelt med 46 pct. sager om drenge og 54 pct. om piger.

Flest i syd, færrest i Hovedstaden

Statistikken viser også, at der er store regionale og kommunale forskelle. Den største findes mellem regionerne Hovedstaden og Syddanmark med henholdsvis 2,4 og 1,1 påbegyndte sager pr. 1.000 børn. 

Socialstyrelsens kommunekort viser, hvilke intervaller kommunerne ligger i i antal startede sager. Tallet er derfor ikke præcist, men det er mørkest omkring Varde og Tønder samt ø-kommunerne Læsø, Samsø og Langeland. 

Dataen giver ikke nogen forklaring på, om de regionale forskelle skyldes forskellig sagsbehandling, brugen af børnehusene eller andre forhold.

Fakta, pr. 1.000 børn

- Region Syddanmark: 2,4 børnehusforløb påbegyndt
- Region Nordjylland: 1,9 børnehusforløb påbegyndt
- Region Sjælland: 1,6 børnehusforløb påbegyndt 
- Region Midtjylland: 1,3 børnehussager påbegyndt
- Region Hovedstaden: 1,1 påbegyndt

Hent hele publikationen hos Socialstyrelsen.

ibs