DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kommuner vandt i Landsskatteretten: Der skal ikke moms på affald
Indsamling af husholdningsaffald hos private skal ikke belægges med moms, afgør Landsskatteretten.
Foto: Morten Lau-Nielsen, Ritzau Scanpix

Kommuner vandt i Landsskatteretten: Der skal ikke moms på affald

Medmindre sagen går videre til domstolene, vil kommuner kunne kræve moms på omkring en mia. kr. tilbagebetalt fra staten, vurderer revisionsfirma.

Skal kommunen lægge moms oveni, når den sender en regning til private grundejere på afhentning af husholdningsaffald?

Det spørgsmål stillede en kommune i 2004 til Skatterådet, som i 2015 svarede, at ja, der skal opkræves moms, da kommunen er at opfatte som en forsyningsvirksomhed.

Men nu er den afgørelse blev ændret i Landsskatteretten. Eftersom kommunerne er forpligtet til at indsamle affaldet, og de private grundejere er forpligtede til at bruge den kommunale ordning, er kommunerne ikke i noget konkurrenceforhold til private virksomheder. Derfor skal der ikke pålægges moms, fastslår Landsskatteretten i den nye afgørelse.

Ifølge revisionsfirmaet BDO kan afgørelsen betyde, at staten skal tilbagebetale et milliardbeløb, hvis ikke Skattestyrelsen inden 21. januar vælger at indbringe sagen for domstolene. BDO forventer ikke, at sagen går videre til domstolene, men vil ikke udelukke det.

Hvis afgørelsen kommer til at stå ved magt, må man forvente, at Skattestyrelsen efterfølgende vil være forpligtet til at udsende et styresignal, der giver kommunerne mulighed for at søge om tilbagebetaling af den betalte moms, måske helt tilbage til 2012, skriver BDO på sin hjemmeside.

"Det er svært at skønne over, hvor meget kommunerne vil kunne få tilbage, men et beløb på omkring en mia. kr. pr. år kan næppe udelukkes. Det er vores vurdering, at kommunerne ikke vil være forpligtet til at videresende pengene direkte til de borgere, der har betalt momsen, ligesom borgerne næppe selv vil kunne rejse krav om en tilbagebetaling. Men da området med dagrenovation økonomisk skal hvile i sig selv, vil en tilbagebetaling af moms til kommunerne kunne medføre en nedsættelse af taksterne for dagrenovation for fremtiden eller i det mindste en fastfrysning af taksterne i en længere årrække," skriver BDO.

Aarhus vil kræve en del af momsen retur

Det er revisions- og konsulentfirmaet EY, som sammen med Bech Bruun har ført sagen ved Landsskatteretten for tre kommuner.

Den ene er Aarhus, skriver Finans.dk, og her oplyser direktøren i AffaldVarme, Bjarne Munk Jensen, at selskabet vil kræve et væsentligt mindre beløb retur fra staten end den moms, borgerne har betalt, da selskabet har haft momspligtige udgifter, som er blevet modregnet i det beløb, som er afregnet med Skattestyrelsen.

Han vurderer, at man kan kræve ca. 50 kr. retur pr. kunde pr. år, som vil kunne tilbagebetales til kunderne via takstnedsættelser fremover.