Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner udbyder flere sociale opgaver

På to år er kommunernes konkurrenceudsættelse af opgaver øget med 10 mia. kr. - ikke mindst inden for det sociale område, viser tal fra DI
17. AUG 2011 22.37

Dansk Industri's netop offentliggjorde årlige redegørelse om offentlig-privat samarbejde - en analyse af, hvor langt de danske kommuner er kommet med at sætte opgaver i udbud - viser, at den offentlige sektors konkurrenceudsættelse er stigende - særligt fremhæves kommunerne her, som står for omkring 60 pct. af den offentlige sektors driftsudgifter.

Redegørelsen viser bl.a., at konkurrenceudsættelsen er steget fra 25 pct. i 2009 til 25,7 pct. i 2010. Udviklingen er især sket inden for det sociale område, hvor udbuddet er øget med 1,2 pct. til 23,7 pct. Det sociale område står alene for omkring 55 pct. af kommunernes samlede driftsudgifter og har derfor stor indvirkning på den samlede konkurrenceudsættelse.

10 år med udbudsoptrapning
Den stigende konkurrenceudsættelse fra 2009 til 2010 er en videreførelse af
den udvikling, der har været igennem de seneste 10 år, hvor kommunernes konkurrenceudsættelse årligt er steget med 0,7 procentpoint. Hvis udviklingen fortsætter vil kommunerne samlet konkurrenceudsætte 29,5 pct. i 2015, viser DI's beregninger.

Regeringen og KL aftalte i 2006, at kommunerne med udgangen af 2010 under ét skulle konkurrenceudsætte 26,5 pct. af deres opgaver. Det er ikke samlet set lykkedes for kommunerne at nå kravet, men 30 kommuner har selvstændigt opfyldt målet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3227774035/

lcl