Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kommuner spekulerer i at afprøve lovens grænser

Midtjyske kommuner udfordrer lovens grænser på social- og beskæftigelsesområdet. 'Klart ulovligt,' lyder det fra tilsynet og førende eksperter
1. MAJ 2012 14.40

Af Kim Rosenkilde Nielsen, [email protected]

En række midtjyske kommuner skriver sort på hvidt, at de bevidst udfordrer social- og beskæftigelseslovgivningen. Blandt andet når der skal træffes afgørelser om sygedagpenge og anbringelser af børn og unge. Formålet er at 'prøve lovens grænser af' for at finde ud af, om serviceniveauet på et konkret område kan presses længere ned.

Dermed trækker kommunerne ulovlige hensyn ind i afgørelsen af konkrete sager, påpeger flere juridiske eksperter.

- Man må ikke trække den slags falske lodder ind i vægtskålen, overhovedet ikke, siger bl.a. Kirsten Ketscher, professor i socialret på Københavns Universitet.

De midtjyske kommuners ambition om at udfordre lovgivningens rammer fremgår af en række høringssvar til Statsforvaltningen Midtjylland, som Kommunen har fået indsigt i. Høringssvarene blev givet som en del af en undersøgelse af den høje andel af klagesager på social- og beskæftigelsesområdet, hvor ankenævnene enten har ændret eller hjemvist kommunernes afgørelse.

På baggrund af høringssvarene har Statsforvaltningen Midtjylland fundet det nødvendigt at understrege ulovligheden i den grænsesøgende adfærd i klare vendinger.

Læs hele historien på Kommunen.