Kommuner skal kunne rydde sne for private grundejere
Kommunale aftaler med grundejerforeninger om blandt andet at rydde sne skal ikke længere være helt umulige.
Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Opblødning på vej:
Kommuner skal kunne rydde sne for private grundejere

I regeringens lovkatalog er der lagt op til mere fleksibilitet, når det gælder vintervedligeholdelse og renholdelse af de private fællesveje.

LYNGBY-TAARBÆK: I regeringens lovprogram for 2021-2022 er der nu lagt op til en opblødning af de regler, der forhindrer kommuner i at lave aftaler med private grundejerforeninger om at levere vintervedligehold og almindeligt vejvedligehold.

Den ordning kom i søgelyset, da Ankestyrelsen i 2017 erklærede en omfattende ordning for ialt 2.970 ejendomme i Lyngby-Taarbæk for ulovlig: Kommunen måtte ikke drive privat servicevirksomhed, men alene sælge en evt. overkudskapacitet på området.

Siden har ikke bare Lyngby-Taarbæk, men også flere andre kommuner måttet opsige den slags aftaler. Netop i Lyngby-Taarbæk førte afgørelsen til, at kommunen siden opkvalificerede en stor del af det private vejnet til offentlig vej.

Nu hedder det så i lovkataloget, at der kommer et lovforslag, som har "til formål at give kommunerne og de private grundejere mulighed for at indgå aftaler om serviceordninger med henblik på at varetage vintervedligeholdelse og renholdelse af de private fællesveje på grundejernes regning". Med den foreslåede ordning vil der være mere fleksible rammer for kommunernes udførelse af arbejde for private grundejere.