Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner og region vinder på samarbejde

Flere ældre patienter får hjemmebesøg. Det sparer både Region Sjælland og kommunerne penge på
1. MAR 2012 10.35

SJÆLLAND: Hospitalsenheden Vest igangsætter nu i samarbejde med kommunerne i hospitalets optageområde et tilbud om opfølgende hjemmebesøg til de 65 - 77-årige medicinske patienter. Hidtil har dette kun været et tilbud til +78 årige medicinske patienter i det hospital og kommunesamarbejde, der hedder Vestklyngen. Grunden til at aldersgruppen udvides er, at det har været en stor succes med opfølgende hjemmebesøg.

Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har gennemført en omkostningsanalyse af ordningen, som viser at der er en besparelse på ca. 12.500 kr. for hver patient der modtager opfølgende hjemmebesøg og at antallet af genindlæggelser for denne gruppe kan nedsættes med ca. 10 pct. Formålet med opfølgende hjemmebesøg er, at egen læge og hjemmesygeplejerske hører, hvordan det går efter udskrivelse fra hospital.

Der bliver fulgt op på medicinændringer og anbefalinger fra hospitalet om fx genoptræning, og der bliver talt om, hvordan hverdagen skal fungere efter udskrivelsen. Opfølgende hjemmebesøg omfatter: Ca. 1 uger efter udskrivelsen får borgeren besøg af egen læge og en hjemmesygeplejerske. Ca. 3 uger efter og igen efter 8 uger efter udskrivelsen er der opfølgning på første besøg, enten af egen læge og /eller hjemmesygeplejerske.Disse besøg kan foregå i patientens eget hjem eller i lægens praksis.

- Patienterne udtrykker stor tilfredshed med ordningen, de føler sig meget trygge ved opfølgende hjemmebesøg, hvor egen læge sammen med hjemmesygeplejerske kommer hjem i patientens egen, forklarer Kvalitetskonsulent Else Rose Hjortbak, Hospitalsenheden Vest.