Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner og frivillige skal samarbejde tættere - men hvordan?

Hvordan bliver kommuner og frivillige organisationer motiveret til mere samarbejde? Og hvordan får man skabt et velfungerende samarbejde? Det skal en ny undersøgelse afdække for Socialministeren
14. JUL 2011 7.21

Socialministeren igangsætter nu en undersøgelse af, hvordan et vellykket samarbejde mellem kommuner og frivillige ser ud, når man spørger de frivillige organisationer. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Undersøgelsen udarbejdes som et inspirationskatalog og skal udbrede de gode erfaringer, så langt flere kan få gavn af erfaringerne.

Socialminister Benedikte Kiær (K) siger:

- Med undersøgelsen får vi de frivillige organisationers beskrivelse af, hvad der skal til for at få et godt samarbejde. Mit ønske er, at vi med undersøgelsen og kataloget vil se endnu flere kommuner og frivillige organisationer, der får lyst til at etablere et samarbejde lokalt.

Undersøgelsen skal være afsluttet i efteråret 2011, og den supplerer regeringens civilsamfundsstrategi, der sætter målrettet ind for at styrke det tværgående samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer. Undersøgelsen gennemføres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).

Et velfungerende samarbejde er afgørende for at opdyrke nye områder, hvor de frivillige kan spille en rolle og for at sikre fortsat innovation og udvikling i den sociale indsats.

Samarbejdet fungerer godt mange steder, men der er fortsat behov for at sprede de gode erfaringer, så de frivillige organisationer inddrages mere systematisk i kommunernes sociale indsats.

mou