Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner har ingen procedurer omkring sundhedstjek af kvoteflygtninge

Et nyt studie har netop set på den kommunale, sundhedsmæssige modtagelse af kvoteflygtninge og det viser, at der ikke er nogen overordnede regler
3. JAN 2012 6.54

En ny videnskabelig artikel i Ugeskrift for Læger peger på, at flygtninge ikke modtager noget systematisk sundhedstilbud, når de ankommer til Danmark.

- Vores undersøgelse viser, at dødeligheden blandt flygtninge og indvandrere er markant højere end for resten af befolkningen, siger lektor Marie Nørredam, der er forskningsleder ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og forskningsleder ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU).

Hun og kollegerne står bag et omfattende register-studie af i alt 29.139 flygtninge og 27.134 sammenførte indvandrere fra perioden 1993 til 1999, hvis helbred og sundhed forskerne har kunnet følge gennem CPR-systemet.

Kommuner bruger ikke anbefalingerne
Et andet nyt studie har netop set på den kommunale, sundhedsmæssige modtagelse af kvoteflygtninge og det viser, at der ikke er nogen overordnede regler.

- Kun 27 pct. af kommunerne havde retningslinjer for, at en praktiserende læge skal give flygtningene en generel helbredsundersøgelse, mens kun 29 pct. havde retningslinjer for vaccinationer, siger adjunkt Hanne Frederiksen, der var tovholder på studiet.

- Uden nationale retningslinjer for den sundhedsmæssige modtagelse af nyankomne kvoteflygtninge er det op til de individuelle kommuner at vurdere, hvordan de skal modtage disse, generelt sårbare individer, fortsætter Hanne Frederiksen.

Mangel på nationale retningslinjer
- Kvoteflygtningene bliver som oftest tildelt asyl i en flygtningelejr i et humanitært katastrofeområde, og skal gennem en sundhedstest i flygtningelejren, før de kan blive tilbudt asyl. Det står i Udlændingeloven. Men spørgsmålet er, om et lazaret i en flygtningelejr har udstyret til at teste for fx tuberkulose, som kræver et røntgenbillede. Dem, der efter sundhedsundersøgelsen får tildelt asyl, flyves til en dansk lufthavn, og kommer derfra direkte ud til den kommune, der skal modtage dem, forklarer Hanne Frederiksen.

- Den person, der praktisk er ansvarlig for modtagelsen er ofte en sagsbehandler, der uden nationale eller kommunale retningslinjer og uden en sundhedsfaglig baggrund, skal vurdere kvoteflygtningens behov for sundhedsydelser og introducere vedkommende til det danske sundhedsvæsen. Det kan undre, at der ikke foreligger nogen nationale retningslinjer på området. Allerede i 2002 udarbejdede en dansk ekspertgruppe anbefalinger for sundhedsbetjeningen af flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, hvad angår smitsomme sygdomme. Af en eller anden grund blev de anbefalinger aldrig taget i brug. Måske er der nogle institutioner, der mangler at tale sammen, siger Hanne Frederiksen.

Foto: http://www.flickr.com/photos/hdptcar/788600770/sizes/z/in/photostream/

lcl