Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner får max. to år til at lave klima-handleplan

Regeringen vil også se på at justere arbejdsfordeling mellem kommuner, vandselskaber og andre myndigheder
4. OKT 2011 9.49

Af Knud Abildtrup

Danskerne har i sommeren 2011 for alvor oplevet adskillige tilfælde med usædvanlige voldsomme skybrud. Det understreger behovet for klimatilpasning, som alt for længe har været forsømt, hedder det i regeringsgrundlaget.

Og under et punkt om klimatilpasning fremgår det, at regeringen vil :

• Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning samt sikre hurtig implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv.
• Sikre at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning indenfor max. to år.
• Modernisere vandløbs- og vandforsyningslovene
• Undersøge om vandselskaberne har tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og myndigheder i øvrigt.

Da forsyningsvirksomhederne blev skilt ud fra kommunerne, mistede kommunerne muligheden for selv at hæve taksterne for spildevand og gå i gang med f.eks. at udvide kloakker. Ligesom det endnu er uklart, hvad de nye vandselskaber må og ikke må på klimatilpasningsområdet.

Et ny forsyningssekretariat er f.eks. sat i verden for at tjekke takster og skal også beskæftige sig med, hvad vandselskaberne overhovedet må.


Foto: http://www.flickr.com/photos/811183/with/5894608678/