DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommuner får lov at omgøre sidste års valg af selvbudgettering

Coronaen indebærer så stor risiko for økonomiske fejskøn, at fire kommuner får lov at ombestemme sig med tilbagevirkende kraft for det 2020-budget, der blev vedtaget for et år siden.
12. NOV 2020 10.20
TEMA: Budget 2020

Et netop fremsat lovforslag giver de fire kommuner Aarhus, Silkeborg, Rødovre og Solrød lov til at ombestemme sig, efter at de som de eneste valgte selvbudgettering, da de lagde budget for i år. Altså ved budgetrunden i 2019 - ved budgetrunden i år foretrak alle det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det ville de fire nævnte kommuner sandsynligvis også have gjort allerede sidste år, hvis de havde anet, hvilken usikkerhed coronaen ville kaste dem ud i, og det er det fejl-sats, de nu får mulighed for at gøre om. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er det sikre valg, som typisk foretrækkes i usikre tider, hvad enten usikkerheden kommer af nyt udligningssystem eller corona eller begge dele.

Åbningen for de fire kommuner til at rulle sidste års beslutning om selvbudgettering tilbage blev aftalt allerede tilbage i maj, da KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2021. I aftalen berørte man også økonomien for 2020, og her "er der i forhold til indtægtssiden et forventet ekstraordinært tab for kommuner, der har valgt selvbudgettering", som det blev formuleret.

I lovforslaget, der blev fremsat af indenrigsminister Astrid Krag (S) i går, udbygger den skriftlige fremsættelsestale, at meningen er "at understøtte, at den helt ekstraordinære situation som følge af covid-19 ikke medfører afledte store økonomiske tab for enkeltkommuner, der i efteråret 2019 – før udbrud af covid-19 – valgte at selvbudgettere". Den efterfølgende udvikling "indebærer en ekstraordinær høj risiko for, at selvbudgetterende kommuners skøn for indkomstskatten for 2020 har været for høje, hvorved disse kommuner risikerer en større negativ efterregulering i 2023".

Alt det kan man undgå, ved at de fire kommuner ruller deres beslutning fra sidste års budgetrunde tilbage. Ifølge lovforslaget skal det i praksis ske ved, at kommunerne tilbagebetaler det beløb til staten, som de havde regnet sig frem til at tjene ved at selvbudgettere frem for at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Til gengæld for denne ekstraudgift slipper kommunerne for den efterregulering, de ellers ville have fået i 2023, og som med stor sandsynlighed ville blive både mærkbar og negativ. Muligheden gælder kun for budgetåret 2020, fremgår det af lovforslaget. Kommunerne skal give besked til Indenrigsministeriet senest 21. december, hvis de vil gøre brug af den.

 

Følg lovforslagets behanding hos Folketinget.