Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner bruger færre penge per barn

Kommunerne har tænkt sig at bruge færre penge på pasning per barn i 2011 i forhold til 2010, viser nye kommunale nøgletal
KORT NYT18. MAR 2011 13.57

2011 bliver for alvor et spare-år på børneområdet. Det viser de samlede kommunale budgetter fra 2011. Det skriver BUPL.

Kommunerne budgetterer med at bruge 42.026 kr. til pasning pr. barn fra 0 til 10 år - det er 340 kr. mindre pr. barn end i budgetterne for 2010.

I mange kommuner er der tale om store besparelser, og 48 kommuner budgetterer med at bruge mindre penge pr. barn i 2011 end i 2009. For eksempel brugte Allerød Kommune 48.631 kr. på pasning pr. barn i 2009, men vil i 2011 bruge ca. 9.000 kr. mindre.

Tallene er ikke 'renset' for pris- og lønstigninger, hvis man gør det, bliver besparelserne endnu større.

Nøgletallene er beregnet ud fra, at der er et faldende børnetal. Men beregninger fra BUPL viser, at der er tale om en stigning i antallet af indskrevne børn i dag- og fritidsinstitutioner, og det betyder, at besparelsen vil være endnu højere end nøgletallene viser.

lcl