DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommuner anmelder flest databrud

Hvert kvartal opgør Datatilsynet anmeldelser om brud på persondantasikkerheden. En gennemgang af sidste års opgørelser viser, at kommunerne står for suverænt flest anmeldelser.
25. FEB 2020 7.20

Kommunerne står for det største antal anmelder om brud på datasikkerheden. Faktisk stod de for hele 32 pct. af de anmeldelser om databrud, som Datatilsynet fik sidste år. 

Det viser en gennemgang af de fire kvartalsopgørelser af anmeldelser om brud på persondatasikkerheden, som Datatilsynet har lavet.

I 2019 var der i alt 7.307 anmeldelser om brud på persondatasikkerheden fordelt på de fire kvartaler. Her stod kommunerne for 2.379 af anmeldelserne, hvilket svarer til 32 pct.

Dermed er kommunerne den offentlige myndighed, der står for suverænt flest anmeldelser om brud på sikkerheden. Som nummer to ligger styrelserne. 

Sender til forkerte modtager
Opgørelserne viser, at offentlige myndigheder står over halvdelen af alle anmeldelser. Og her er det altså kommunerne, der i front. 

Datatilsynet skriver, at cirka 70 pct. af alle anmeldelserne handler om, at enten en virksomhed eller en offentlig myndighed har sendt oplysninger til en 'forkert modtager'. Dette skyldes ofte menneskelige fejl, påpeger Datatilsynet. 

Størstedelen af anmeldelserne om brud på persondatasikkerheden berører kun enten én eller få personer. Men i opgørelsen konstaterer, Datatilsynet, at der er i en betydelig del af tilfældene ikke sker en korrekt vurdering om, hvorvidt de berørte skal underettes om bruddet eller ej. 

'Datatilsynet må stadigvæk jævnligt konstatere et betydeligt antal tilfælde svarende til cirka 15 pct. af anmeldelserne, hvor der ikke er foretaget en korrekt og fyldestgørende vurdering af, om der skal ske underretning til de registrerede.'