Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunen bør tage hensyn til en borgers ønske om at skifte køn

Københavns Borgerrådgiver kritiserer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, fordi den på skrift ikke respekterede en borgers kønsidentitet i en sag. Borgerrådgiveren anbefalder kønsneutral journalføring i fremtiden
28. MAR 2011 13.35

KØBENHAVN: Forvaltningen har udvist manglende hensyn til en borger ved, at én sagsbehandler fortsat har omtalt borgeren som 'hun' og 'hende' i journalen, efter at borgeren har besluttet af skifte køn.

Borgerrådgiveren finder sprogbrugen i de pågældende journalnotater hensynsløs og kritisabel, idet det virker krænkende at anvende en betegnelse for borgerens biologiske køn, når det ifølge sagens oplysninger er åbenbart, at borgeren er en (transseksuel) mand.

Borgerrådgiveren konstaterer, at det på den ene side strengt taget er juridisk korrekt at anvende 'hun' og 'hende' i journalen på grund af borgerens personnummer og på den anden side, at det er hensynsløst over for borgeren at fastholde den juridiske terminologi, når der ikke er anført administrative behov eller andre saglige begrundelser for det.

Man må almindeligvis antage, at beslutningen om at skifte køn er en meget stor og indgribende beslutning, og derfor er det væsentligt for en myndighed at udvise særlig omhyggelighed i sin hensyntagen på dette punkt. Man må nemlig formode, at man som transperson har en meget stærk kønsidentitet og derfor har særligt behov for at manifestere sig i sit køn, i dette tilfælde som (transseksuel) mand.

Borgerrådgiveren finder det meget beklageligt, at borgeren har følt sig respektløst behandlet af forvaltningen. Borgerrådgiveren har - ud over at udtale kritik af forvaltningen - tilkendegivet, at en kønsneutral journalføring fremadrettet vil være mere hensigtsmæssig i en sådan situation.