Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommune forskelsbehandlede synshandicappet pædagog

Skal betale 25.000 til kvinde, der fik afslag på at blive privat dagplejer, fordi hun er synshandicappet

Det koster en kommune 25.000 kroner i godtgørelse, at en kvinde sidste år fik afslag på at blive privat dagplejer. Afslaget var alene begrundet i, at kvinden, der er uddannet pædagog, har et synshandicap. Og derfor har Ligestillingsnævnet nu afgjort, at afslaget var i strid med forskelsbehandlings-loven.

X-kommune, som Ligebehandlingsnævnet betegner den indklagede kommune i det offentliggjorte sagsmateriale, begrundede afslaget på følgende måde:

'En meget væsentlig ting for de små børns udvikling, er øjenkontakten, det er den børnene aflæser og det stærkeste signal vi som voksne sender. Øjnene fortæller det lille barn om vi kan lide det vi ser, om vi mener det vi siger, øjenkontakten er derfor det stærkeste signal vi kan give de små børn. Og som er med til at styrke deres udvikling. Som privat passer, vil du være alene med en børnegruppe i alderen 0-3 år i mange timer hver dag, samt være den der skal sikre børnenes optimale udvikling, og vi mener derfor ikke du kan godkendes.'

Kommunen har overfor nævnet ikke anført yderligere bemærkninger, men har afvist at have overtrådt forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, og har alene henvist til begrundelsen for afslaget.

En personlig og faglig fornærmelse
Kvinden har overfor nævnet forklaret, at hun som uddannet pædagog ville kunne arbejde i en vuggestue med børn i samme aldersgrupe som i en dagpleje. Hun oplever kommunens afslag som en personlig og faglig fornærmelse.

Hun selv har to børn på henholdsvis fire og tre år, som ikke har problemer med at have øjenkontakt med hende eller andre mennesker. Hun kører til dagligt både cykel og knallert, men har ikke kørekort til bil på grund af sit synshandicap. Hendes øjne flakker nogle gange og andre gange ikke. Hun er ikke selv bevidst om det. Hun har gennemført sine uddannelser uden brug af forlænget tid.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse fastslår, at kommunens afslag er omfattet af den relevante lov, og at der er grund til at formode, at kvinden har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sit handicap.

Forsømte at undersøge kvalifikationerne nærmere
Nævnet skriver i sin afgørelse bl.a.:

'Indklagede har ikke bidraget med yderligere oplysninger til sagen, men har alene henvist til, at deres afgørelse fastholdes. Den begrundelse, indklagede har givet for afslaget, går alene på betydningen af øjenkontakt med børnene, men indklagede har ikke i den forbindelse foretaget nogen nærmere undersøgelse af, hvorvidt klagers synshandicap gør, at klager ikke er fuldt kvalificeret til at være selvstændig dagplejer.

Som sagen foreligger oplyst for nævnet og med henvisning til indklagedes begrundelse for afslaget, findes indklagede derfor ikke, at have løftet bevisbyrden for, at der ikke er tale om direkte forskelsbehandling.

Klager får derfor medhold i klagen.'

Og det koster altså kommunen 25.000 kr. plus procesrenter i det år, der er gået med sagsbehandlingen.

mou