Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunale lønstigninger næsten nul

Både staten og regionerne overhaler kommunerne i lønudvikling, viser seneste tal fra Danmarks Statistik. Kommunerne havde kun en lønstigning på 0,2 pct. i andet kvartal 2011 - et markant fald
23. AUG 2011 15.39

Lønstigningerne for de ansatte i staten, kommuner og regioner aftog markant i andet kvartal 2011, set i forhold til første kvartal, har Danmarks Statistik opgjort.

De statsansatte havde med 0,7 pct. fortsat den højeste årlige lønvækst i andet kvartal, efterfulgt af de ansatte i regionerne, hvor lønnen steg med 0,6 pct. i forhold til andet kvartal 2010. For ansatte i kommunerne steg lønnen svagt med 0,2 pct. i samme periode.

Til sammenligning var der især for de kommunalt og de statsansatte tale om en markant langsommere vækst i lønnen i andet kvartal, set i forhold til det foregående kvartal, hvor lønstigningerne udgjorde 1,7 pct. i kommunerne og 2,0 pct. i staten.

Ansatte inden for transport havde også i andet kvartal med 3,7 pct. den højeste lønstigning i staten i forhold til samme kvartal året før. Den mindste lønstigning i staten havde ansatte inden for statslig administration, forsvar og politi med 0,5 pct.

I kommuner og regioner under ét havde ansatte inden for rengøring og anden operationel service ligesom i det foregående kvartal den største stigning (1,1 pct.) i forhold til andet kvartal 2010. For kommunalt og regionalt ansatte inden for sociale institutioner var der i andet kvartal tale om decideret løntilbagegang, altså negativ årsvækst. Gennemsnitslønnen aftog her med 0,4 pct. i forhold til andet kvartal i fjor.

mou