Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kommunal konstituering var ok

Vestager og Trøjborg afviser behov for nye regler for kommunal konstituering - men opfordrer til at udarbejde lokale kodeks
2. MAJ 2012 11.05

KØBENHAVN: Der er ikke behov for at indføre nye regler for, hvordan kommunalbestyrelsesmedlemmerne fordeler de forskellige poster efter et kommunalvalg. Tværtimod - i langt de fleste kommuner er der en god konstitueringsproces, hvor der er en klar sammenhæng mellem valgresultatet, og hvem der ender i borgmesterstolen.

Sådan lyder konklusionen i en ny publikation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og formand for KL Jan Trøjborg (S) netop har sendt til kommunerne. Publikationen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om konstitueringsprocesserne i kommunerne efter kommunalvalget i 2009 besvaret af 95 ud af landets 98 kommuner.

I stedet for nye regler opfordrer Margrethe Vestager og Jan Trøjborg kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at vedtage fælles retningslinjer - et 'kodeks' - for konstitueringsprocessen i god tid inden næste kommunalvalg og offentliggøre kodekset på kommunens hjemmeside, så det er tydeligt for vælgerne, hvad de kan forvente af deres kommunalbestyrelsesmedlemmer.

bi

Fakta fra spørgeskemaundersøgelsen:

  • I 84 ud af 98 kommuner - 85 procent - forløb konstitueringen helt uden problemer
  • I de resterende 14 kommuner gjorde sig nogle andre forhold gældende:
  • I 12 kommuner blev der meldt mere end en konstitueringsaftale ud, inden konstitueringen faldt endelig på plads. I de fleste tilfælde medførte dette, at borgmesterposten skiftede hænder.
  • I 8 kommuner var der kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hurtigt efter stemmeoptællingen valgte at skifte parti, at indgå i en anden konstitueringsaftale end vedkommendes parti/liste eller blive løsgængere, hvilket i 5 kommuner betød, at flertallet blev ændret, og der blev indgået en ny konstitueringsaftale 

Baggrund:
I forbindelse med kommunalvalget i 2009 var der i enkelte kommuner "uro" omkring konstitueringsprocessen, f.eks. fordi vælgerne blev præsenteret for først én konstitueringsaftale, som så efterfølgende blev erstattet af en ny konstitueringsaftale - og en anden borgmester end først udmeldt.
Som opfølgning på konstitueringsprocesserne gennemførte Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL derfor en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om konstitueringsprocessen. 95 ud af landets 98 kommuner deltog.