DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommunal indsats mod angst og depression virker

Unge mellem 15 og 25 år er begejstrede for den kommunale indsats mod angst og depression, 'Lær at tackle angst og depression - for unge'.
27. NOV 2019 15.15

En ny evaluering fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at de kommunale indsatser over for angst og depression hos unge mellem 15-25 år virker. 

39 kommuner har deltaget i evalueringen af 'Lær at tackle angst og depression – for unge', der er foretaget blandt kursisterne fem måneder efter indsatsen og støttet af den A. P. Møllerske Støttefond. Her svarer de unge blandt andet, at de oplever reduktion af symptomer på angst og depression samt øget trivsel og tro på egne evner efter forløbet.

76 pct. svarer også, at de er 'tilfredse eller meget tilfredse' med kurset og vil anbefale det til andre.

Evalueringen viser også, at det fungerer godt med den kommunale rekruttering af de unge deltagere, hvor de har deres daglige gang på fx uddannelsesinstitutioner. 

Kurset er en videreudvikling af et lignende, som blev lanceret for en voksen målgruppe tilbage i 2012. Det tager syv uger á cirka 2,5 timer om ugen, og underviserne har selv kendskab til at have angst eller depression, så de fungerer som rollemodeller. 

Find hele evalueringen hos Statens Institut for Folkesundhed.

ibs