DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kolding laver skoletjeneste med Kongernes Samling

Stadsarkivet overtager skoletjenesten og samler bookingen af skoletilbuddene, så det er nemmere for skolerne at gå til.

KOLDING: Med det nyetablerede Museum Kolding kommer stadsarkivet til at overtage ansvaret for kommunens kulturhistoriske skoletjeneste. Dermed står det nu for at levere undervisningstilbud til Museum Kolding og Kongernes Samling – Koldinghus, foruden de allerede eksisterende tilbud i arkivet. Det oplyser kommunen.

"Hermed er Skoletjenesten Kolding født," lyder det om den nye skoletjeneste, der dækker undervisning på forskellige lokationer i hele kommunen og 750 års historie.

- Vi glæder os rigtig meget på arkivet til et stærkt samarbejde omkring skoletjenesten med Museum Kolding og Kongernes Samling – Koldinghus. Den nye konstellation, som også har fået tilført ekstra ressourcer, er et samlet løft til åben skole i Kolding Kommune, siger stadsarkivar Lene Wul.

Enklere for skolerne 

Med det samlede tilbud kan kommunen udnytte de kompetencer, museet og arkivet hver især har, bedst muligt. Skoletjenesten dækker over to årsværk, som til at starte med er fordelt på tre medarbejdere.

Bookingen samles også, så skolerne kan booke ét sted, når de ønsker et historiefagligt forløb. Flere medarbejdere i skoletjenesten giver også mulighed for en mere fleksibel afvikling i forhold til skolerne. 

De gældende coronarestriktioner har sat begrænsninger for tilbuddene, og i pausen arbejdes der på nye partnerskaber og undervisningstilbud til bl.a. Skamlingsbanken og til et øget fokus på Anden Verdenskrig i Kolding.

ibs