Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding får et Kulturarvens, kunstens og videnskabens hus

Milliongave fra A.P. Møllerfond til renovering af det historiske Søstrehuset i Christiansfeld sikrer muligheden for at indrette et sådant hus

KOLDING: Kulturarvens, kunstens og videnskabens hus komer til at ligge i en usædvanlig by, der er kandidat til Unescos Verdensarvsliste.

Det er nu Kolding Kommunes plan at fremrykke arbejdet med at renovere gaderne omkring Søstrehuset, så der indenfor og omkring huset i alt restaureres for 60 mio. kr., hvor de fleste penge kommer fra fonden. Det fortæller kommunen på sin hjemmeside.

Fonden 'A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal', står bag den store gave til Brødremenigheden, så Søstrehuset kan blive gennemgribende renoveret og omdannet til et stort videns- og kulturcenter.

I 2009 begyndte et partnerskab bestående af Brødremenigheden i Christiansfeld, Kolding Kommune og Realdania tredje fase i et omfattende bybevaringsprojekt i Christiansfelds historiske bykerne til knap 100 mio. kr. Men restaureringen af Søstrehuset er Almenfondens fortjeneste.

- Vi er taknemmelige for gaven fra fonden, der gør det muligt at bringe Brødremenighedens rige kulturarv i samspil med klassisk musik, gæster, international kontakt og forskning. Vi viderefører og videreudvikler de tanker og det liv, der i mere end to århundreder har fyldt huset, samtidig med at alle med interesse i kulturarven indbydes til at deltage. Det arbejder vi bl.a. på at gøre gennem en tilbagevendende klassisk musikfestival, siger Pastor Jørgen Bøytler fra Brødremenigheden.

Når Søstrehuset er restaureret skal det rumme Christiansfeld Centret for viden, formidling og kulturarv, Kolding Kommunes Musikskole, Lokalarkiv, Brødremenighedens Museum, bibliotek, arkiv og musikarkiv.

- Med så mange aktører samlet i et åbent hus, kan kulturarven blive aktiv, inspirerende og udfordrende. Dels kan huset tilbyde fremragende udstillinger, og dels med musikfestivalen, som tegner spændende. Vi vil fra kommunens side sørge for renovering af gader og stræder, så den gamle bydel i Christiansfeld er i topform til at komme på Unescos Verdensarvsliste, siger Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding.

Efter donationen fra fonden, er det planen, at byrådet skal vurdere om Kolding Kommune kan fremrykke tilskuddet til renoveringen af husene i Lindegade 26 og 28, så arbejdet kan gå i gang i år.

mou

Om Søstrehuset
Christiansfeld er på Unescos såkaldte tentativliste, der er skridtet før Verdensarvslisten.

Byen blev grundlagt som brødremenighedsby i 1773, og er planlagt og bygget efter samme skabelon som den første brødremenighedsby i Tyskland. Søstrehuset blev opført i 1776 og i de følgende år udbygget til sin nuværende størrelse på 4.000 m2.

Bygningens kvaliteter er imponerende med mange mindre og mellemstore rum, korsal, og de imponerende tidligere sovesale på øverste etage. De lyse brede gange og lofthøjden i rummene er med til at bidrage til det fornemme indtryk, samtidig med at hvide vægge, originale fyldningsdøre, specielle trappepartier og velbevarede vinduer skaber en helt enestående stemning.