Kørelærer blev væk i systemet

KORT NYT14. APR 2020 12.28

Efter nogle års pause ville en kørelærer genoptage kørelærergerningen. Det krævede et nyt kørekort med påtegning om, at han havde ret til at undervise – men da kørelæreren mødte op i Borgerservice, fik han at vide, at han ikke kunne godkendes som motorcykelkørelærer, da politiet ikke kunne finde ham i registeret.

Han måtte altså tage uddannelsen igen for at være berettiget til at undervise i at køre motorcykel. Kørelæreren klagede til ombudsmanden, som nævner sagen i sin Årsberetning for 2019. 

Ombudsmanden mente, at kommunen skulle have lejlighed til at se på sagen igen og videresendte derfor klagen til kommunen. I samarbejde med politiet fandt kommunen den forsvundne registrering, og kørelæreren kunne herefter få sit kørekort fornyet med de rette påtegninger.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt