Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Køge-unge nu ind mod bjørneklo

Køges unge arbejder allerede for kontanthjælpen - og præsterer hvad angår andel unge på kontanthjælp bedre end bl.a. Aalborg
23. MAR 2012 6.38

KØGE: Køge har succes med at få unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Hurtig aktivering og forskellige former for praktisk arbejde er med til at få langtidsledigheden blandt kommunens arbejdsparate unge i bund, lyder det fra kommunen.

Hvis unge skal arbejde for kontanthjælpen, kommer de hurtigere i job eller i gang med en uddannelse. Det er hovedtanken i regeringens ventede reform af kontanthjælpen - og erfaringerne fra Køge Kommune viser, at det virker.

- Vi har haft straks-aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere i årevis. Og tallene taler deres klare sprog: Vi har markant færre langtidsledige i gruppen af de jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år end landet som helhed, siger formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Mogens Møller (SF).

I aktivering efter en uge
Straks-aktivering betyder, at alle nyledige under 30 år bliver aktiveret indenfor en uge i Køge Kommune. Ungecentret fungerer som de unges eget jobcenter og tager sig af kontanthjælpsmodtagere under 30 i matchgruppe 1 - unge som umiddelbart er klar til at arbejde eller uddanne sig.

I Ungecentret gennemfører de unge først et 14 dages forløb, hvor de første lovpligtige samtaler gennemføres, og den første plan for den enkelte unge bliver lagt. De unges mål, ressourcer og barrierer afklares, og de unge som opfylder kravene herfor, vil få et uddannelsespålæg, som pålægger dem, at finde en uddannelse som de kan og skal starte på. Herudover får de unge hjælp til at skrive det lovpligtige CV, og de får vejledning i effektiv jobsøgning.

Ud i virksomhederne
Derefter starter selve aktiveringen. Her har Ungecentret fokus på at få de unge ud i virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og anden form for virksomhedsrettet aktivitet.

- Vejen til job er at komme ud og arbejde. De unge får interesse for fag, de ellers ikke havde tænkt på. Samtidig ser vi, at der opstår jobs ude i virksomhederne, når først de har lært de unge at kende, siger centerleder Flemming Udbjørg fra Ungecentret

Køge foran
Aktiv Jobtræning bruges mere i Køge Kommune end i landet som helhed. I januar i år var 16,5 pct. af Køges fuldtidsaktiverede kontanthjælpsmodtagere under 30 år i matchgruppe 1 i ansættelse med løntilskud. På landsplan gælder det kun 15,1 pct. af gruppen. Forskellen er endnu større, når det gælder virksomhedspraktik. I Køge Kommune var 36,1 pct. af de fuldtidsaktiverede unge kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 1 i virksomhedspraktik i januar i år, mod kun 27 pct. på landsplan.

De seneste tal viser, at indsatsen virker. Kun 9 pct. af de jobparate, unge kontanthjælpsmodtagere i Køge Kommune har været på kontanthjælp i mere end et år mod 15 pct. i Aalborg og 12 pct. på landsplan.

- Men vi kan gøre det endnu bedre. Derfor starter vi et nyt projekt op 1. april, hvor unge kontanthjælpsmodtagere skal løse forskellige praktiske og borgernære opgaver for kommunen i Ungepatruljen. Det første hold skal bl.a. fjerne bjørneklo. Senere på året sætter vi Ungepatruljen ind på strandene, hvor de skal hjælpe med at fjerne affald. Kontanthjælp må ikke blive en sovepude her i Køge, understreger Mogens Møller.