dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Køge styrker hjælp til trætte rockere

Køge styrker hjælp til trætte rockere

Kommune og politi har lagt rammerne for en ny exitstrategi, som skal hjælpe bande- og rockermedlemmer ud af det kriminelle miljø
18. JAN 2012 11.40

KØGE: Klar arbejdsdeling mellem politi og kommune, tæt koordination og hurtig opfølgning. Det er udgangspunktet for Køges nye exitstrategi, som skal støtte de bande- og rockermedlemmer, der ønsker at skifte rygmærke og broderskab ud med en ny chance i livet, oplyser kommunen..

- Køge er desværre et af de steder i landet, som huser flere bande- og rockergrupperinger. Gennem længere tid har Midt- og Vestsjællands Politi og Køge Kommune arbejdet tæt sammen i blandt andet Banderådet om, hvordan vi håndterer dette - og ikke mindst får hjulpet de personer, som rent faktisk gerne vil forlade det kriminelle miljø. Den nye exitstrategi skal klarlægge, hvem der gør hvad - hvad er politiets opgave, og hvad er kommunens opgave - og sikre, at vi i fællesskab kan rykke hurtigt på de henvendelser, der kommer, fortæller borgmester Marie Stærke (S).

Exitstrategien, som er den første af sin slags i politikredsen, opererer med to niveauer i indsatsen:

- Et centralt exit-program hos politiet, som omfatter de mest belastede personer - i tråd med anvisningerne i det nationale rammeprogram 'En vej ud'.
- En lokal programindsats på kommunalt plan, som retter sig mod øvrige henvendelser - og blandt andet kan omfatte tilbud om bolig, beskæftigelse, uddannelse og misbrugsbehandling. Køge Kommune er pt. i gang med en nærmere beskrivelse af denne indsats.

I praksis får en ny lokal exitenhed - bestående af Politi, Kriminalforsorg samt SSP, Socialafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen - til opgave at modtage og visitere henvendelser fra trætte rockere og bandemedlemmer til de to niveauer. Samtidig skal enheden sikre bandemedlemmet en hurtig hjælp, når en konkret indsats skal sættes sammen fra alle sider. Allerede nu kan man komme i kontakt med exitenheden, som har mange indgange. Man skal således blot henvende sig dér, hvor det er nemmest hos enten jobcenteret, SSP-medarbejderne, rådhuset eller politiet - eller ringe direkte til arbejdsmarkedschefen.

- Udover exitindsatsen er det selvfølgelig fortsat vigtigt med et stærkt fokus på forebyggelse - at få vores børn og unge til at vælge fodbold og uddannelse frem for en kriminel løbebane i bandemiljøet. Over de næste fire år har Køge Byråd derfor sat 12 mio. kr. af til nye forebyggende aktiviteter, som skal sikre 'Tryghed og Godt Ungeliv'. Jeg regner med, at arbejdsgruppen her kan sætte sig sammen inden for kort tid, tilføjer Marie Stærke.

ka