Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Køge har pæne tal på bundlinien

Efter flere år med mørke skyer hængende over kommunekassen, tegner Køge Kommunes økonomiske situation sig igen lidt lysere
18. MAJ 2011 9.25

KØGE: Regnskabet for 2010 viser blandt andet et overskud på den løbende drift på knapt 120 mio. kr. Langt størstedelen er dog uforbrugte driftsmidler, som allerede er disponeret og overført til 2011, hvorfor det 'reelle' driftsoverskud er ca. 27,5 mio. kr. - betydeligt bedre end sidste år. Samtidig har Køge Kommunes indtægter fra især salg af jord været markant højere end forudsagt.

- Samlet set er det et tilfredsstillende regnskabsresultat. Især når vi tænker på de store økonomiske udfordringer, som den offentlige sektor generelt kæmper med for tiden - og som i høj grad også smitter af på kommunerne, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast (S) og fortsætter:

- Det kan måske virke paradoksalt, at vi kommer ud af 2010 med et pænt plus på driftskontoen, når vi samtidig har gennemført store besparelser. En stor del af overskuddet er dog udskudt forbrug, som allerede er disponeret her i 2011. Samtidig har det store fokus på at genskabe den økonomiske balance med budget 2011 uden tvivl smittet af på udgiftsstyringen i 2010 og dermed regnskabet. Men besparelserne var nødvendige for at sikre en langsigtet genopretning af vores økonomi.

Fortsat stram styring
Selv om regnskabsresultatet for 2010 er tilfredsstillende - og der med budget 2011 er lagt et godt økonomisk spor for fremtiden - bliver der ingen hvilen på laurbærrene.

- Det er værd at huske på, at en del af 2010-overskuddet skyldes engangsindtægter fra jordsalg, som vi ikke per automatik kan regne med at få i fremtiden. Og trods genskabt balance er der stadig pres på vores økonomi - pt. især i forhold til indkomstoverførslerne. Samtidig står vi overfor en stor demografisk udfordring i form af flere ældre og færre erhvervsaktive borgere, som vil påvirke kommunekassen. Det kræver fortsat stram styring af vores økonomi - og fokus på, hvordan vi kan sikre mest mulig velfærd på den lange bane, understreger Thomas Kielgast.