Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Køge dømt til erstatning – vil nu i Højesteret

VINTERVEDLIGEHOLD Selv om der var saltet dagen før, ændrede landsretten byrettens frikendelse for kommunalt ansvar i cykeluheld
11. MAJ 2012 10.52

KØGE: Hvornår har en kommune ryddet og saltet vintervejene godt nok? Det spørgsmål ønsker Køge Kommune prøvet ved Højesteret. Østre Landsret dømte i april kommunen til at betale erstatning til en borger, der var væltet på en glat cykelsti. Det er denne dom, Køge nu ønsker prøvet i Højesteret, oplyser kommunen.

- Vi skal naturligvis betale erstatning i de tilfælde, hvor det er vores ansvar, at en borger kommer til skade. Men hvor går grænsen? Det vil vi gerne have Højesteret til at vurdere. Sagen er principiel, ikke bare for os, men for alle kommuner. Derfor beder vi også KL om at gå ind i sagen, oplyser Erling Larsen (S), formand for teknik- og miljøudvalget.

Negative konsekvenser
Der foreligger flere domsafgørelser, der frikender kommuner for erstatningskrav i lignende sager. Køge blev da også frikendt i første omgang, da sagen blev behandlet i byretten. Men Østre Landsret ændrede byrettens dom med to dommerstemmer mod én.

- Vi kan ikke undgå glatte veje og stier om vinteren, uanset hvor ofte vi er ude med sneplov og saltspreder. Derfor er vi ikke enige i dommen fra Østre Landsret. Dommen kan som afledt effekt risikere at få negative konsekvenser for borgerne, fordi den kan tvinge kommunerne til at gribe vintervedligeholdelsen anderledes an.

- Man kunne forestille sig, at kommunerne vælger at ændre prioriteringen for vintervedligeholdelsen at sænke deres standarder for vintervedligeholdelse, så de ikke lover for meget – eller måske ligefrem slet ikke vintervedligeholder visse veje og stier for at være på den sikre side, siger Erling Larsen.

Søger procesbevillingsnævn
Når en sag – som her – har været behandlet i to retsinstanser, kan den normalt ikke ankes videre i retssystemet. Køge Kommunes teknik- og miljøudvalg har derfor i første omgang søgt Procesbevillingsnævnet om lov til at indbringe landsretsdommen for Højesteret, begrundet i, at sagen er af væsentlig principiel karakter.

• I februar 2007 væltede en borger på sin cykel, da han kørte på en sti i Borup
• Køge Kommune havde saltet stien dagen forinden. Det var ikke længere frostvejr – men stien var alligevel blevet glat.
• I december 2007 anmelder borgeren uheldet til Køge Kommune med krav om erstatning
• I 2009 blev Køge Kommune i Byretten frifundet for erstatningsansvar i sagen
• Borgeren ankede sagen til landsretten, som ændrede Byrettens dom med dommerstemmerne to-et
• Retspraksis har hidtil været, at der skulle foreligge ganske særlige omstændigheder, før kommuner har erstatningsansvar for uheld, der sker i forbindelse med fald på glatte veje og stier
• Køge Kommune ønsker nu sagen prøvet i Højesteret, med baggrund i sagens særlige principielle karakter.

Foto: Colourbox