Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Københavnske hjemmehjælpere får mere frihed

Slut med tidsregistrering og stram styring af hjemmehjælpernes besøg hos ældre. Ny model er aftalt med FOA og DSR
16. MAJ 2011 7.16

KØBENHAVN: De københavnske hjemmehjælpere får nu mere frihed og mindre kontrol i deres daglige arbejde. Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter på torsdag at afskaffe den meget omtalte tidsregistrering i en del af hjemmeplejen. Det skal give både SOSU-medarbejderne og borgerne langt større indflydelse på den hjælp, de får fra hjemmeplejen.

- Vi må aldrig lade et stopur sætte rammen for den gode ældrepleje. Det gør vi i dag. Med de nye modeller understøtter vi derimod den fleksible, faglige vurdering. Det bliver mødet mellem medarbejder og borger, der kommer i fokus. Det højner kvaliteten, at det er dem, der i fællesskab -inden for rammerne - bliver enige om hvilken hjælp, der er brug for i det daglige, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen.(SF).

S og SF har over et par måneder drøftet de nye modeller med FOA og Dansk Sygeplejeråd, DSR. Modellerne skal i første omgang afprøves i hjemmeplejen i Vesterbro/Kgs. Enghave for at undersøge hvilken model, der senere skal indføres i hjemmeplejen i hele København.

Ordningen betyder, at hjemmehjælperen ikke længere får besked på, hvor meget tid, der er afsat til hver enkelt opgave hos borgerne, som f.eks. hjælp til bad eller hjælp til morgenmad. I stedet får hjælperen nu tildelt en tidsramme til f.eks. et morgenbesøg. Inden for den kan borger og hjemmeplejer selv aftale hvilken hjælp, der er behov for. Det skal dog stadig tydeligt fremgå hvilke opgaver, der normalt skal udføres hos borgeren.

- Jeg er sikker på, at medarbejderne er meget tilfredse med, at der nu bliver løsnet op for den ret stramme styring, som der er i København. Nu får medarbejderne bedre mulighed for at præge besøget hos borgeren og bruge deres faglige kompetencer, siger fællestillidsrepræsentant i FOA Susan McAlden.

Både frihed og indflydelse
Også det socialdemokratiske medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Susan Hedlund, glæder sig over beslutningen.

- Med den nuværende styring kræver ændringer af hjælpen til borgeren principielt et nyt besøg af visitator eller en administrativ beslutning, da hjælpen er tildelt som enkelte ydelser. I de to forsøg tildeles hjælpen som en tidsramme, og hjemmehjælperne kan i højere grad kan bruge deres egen faglige vurdering. Så vi undgår både en del bureaukrati, og giver medarbejdere og borgere mere frihed og indflydelse, siger Susan Hedlund.

Kredsformand for DSR i Hovedstaden, Vibeke Westh, hilser ændringerne velkommen:

- Der har været for meget fokus på enkeltydelser og tidsregistrering, og styringen af hjemmeplejen er blevet for detaljeret, sådan at hvert eneste besøg hos borgeren er tilrettelagt på minutter. Det er en god ide, at hjemmeplejen nu får større mulighed for at være fleksibel efter borgerens ønsker.

Forsøgene går i gang efter sommerferien, og Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i begyndelsen af 2012 beslutte permanente ændringer af hjemmeplejen.

Forsøgene er en del af et større reformprogram for den københavnske ældrepleje som de københavnske politikere diskuterer frem til sommerferien. Reformprogrammet - Aktiv og Tryg hele livet - har bl.a. til formål at styrke kvaliteten og fagligheden i hjemmeplejen. Afbureaukratisering og faglighed vil derfor være et bredt fremadrettet fokus for de københavnske politikere i årene frem.