DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

København tabte prøvesag i Højesteret om upopulært erhvervsaffaldsgebyr

Opkrævning på 937,50 kr. endte i Højesteret. Dommen kan få effekt for andre sager og i alle kommuner.

KØBENHAVN: En borger med et lille firma på privatadressen har vundet en prøvesag om erhvervsaffaldsgebyr, som Københavns Kommune afslog at fritage ham for. I sig selv en lille sag om 937,50 kr., men af potentiel betydning for mange små virksomheder i alle kommuner, og derfor endte det med en afgørelse i Højesteret.

Gebyret optrådte i en statslig bekendtgørelse fra 2011, indtil det blev afskaffet i 2019, og var i den tid svært upopulært i små enmandsfirmaer, som blev drevet hjemmefra af ejeren. Både Københavns Kommune, KL og Energistyrelsen mente, at der skulle betales, hvorfor de to sidstnævnte indtrådte i sagen på kommunens side.

Borgeren tabte indledningvis i København Byret, men vandt i Østre Landsret og igen i Højesteret. I dommen lægges der vægt på, at virksomheden kun har én ansat, at den drives fra borgerens lejlighed og i perioden kun har produceret en meget lille mængde affald. Derfor burde Københavns Kommune have fulgt en ansøgning fra virksomheden om at blive fritaget fra erhvervsaffaldsgebyret.

Da det ikke skete, skal kommunen nu tilbagebetale de 937,50 kr. Derudover vil Københavns Kommune nu tage bestik af dommen og overveje, om og i givet fald hvordan den skal have afsmittende virkning på andre lignende sager, hvor der er givet afslag på fritagelse efter den samme bestemmelse.

Dommen kan på lignende vis få betydning for andre kommuner, hvilket var årsagen til, at KL gik ind i sagen. KL vil dog først nærstudere dommen, før man  vil udtale sig om yderligere.

mk