Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København dropper sommerferielukning

Ti folkeskoler skal gennemrenoveres for ialt 337 mio. kr. som anden del af aftale mellem forligspartierne
26. MAR 2012 13.50

KØBENHAVN: Borgerrepræsentationen har besluttet at holde institutionerne åbne hele sommerferien med opbakning fra alle partier bortset fra EL. Dermed går Københavns Kommune fra 19 til 9 lukkedage allerede i år.

10 københavnske folkeskoler bliver samtidig renoveret fra kælder til kvist for 337 mio. kr. Begge dele er resultater af forhandlinger mellem et bredt politisk flertal på Københavns rådhus, oplyser kommunen.

Udover de massive skolerenoveringer er aftaleparterne også nået til enighed om beskæftigelsespakken 'København i arbejde', bedre tilbud til udsatte københavnere, renovering af plejehjem til gavn for byens ældre og give københavnerne mere kultur og idræt – bl.a. med nye kunstgræsbaner og penge til en yderligere renovering af Københavns Hovedbibliotek.

Aftalen blev indgået fredag aften af et bredt politisk flertal på Rådhuset bestående af de syv partier bag det seneste budgetforlig: S, SF, R, V, K, DF og LA.

De såkaldte helhedsrenoveringer af 10 skoler handler ikke blot om at sætte bygningerne i stand, så de får en tidssvarende standard, men også om at etablere fx bedre varme- og ventilationsanlæg, så indeklimaet bliver bedre, og eleverne kan koncentrere sig om undervisningen.

Med 18 mio. kr. til beskæftigelsespakken 'København i arbejde' sætter forligspartierne ind med beskæftigelsesinitiativer på de områder, hvor København har oplevet stigende ledighed på grund af krisen.

Aftalen forbedrer byens kultur- og fritidstilbud ved bl.a. at modernisere hovedbiblioteket og bygge en lethal.

Ombygningen af Nørrebrogade skal gøres færdig, så cyklisterne får bedre forhold. Desuden er der i aftalen 20 mio. kr. til et stofindtagelsesrum på Vesterbro.

Partierne bag aftalen forbedrer også forholdene på det sociale område ved modernisering af boliger og døgnpladser til udsatte københavnere, ligesom to plejecentre bliver moderniseret.

ka