Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Vare- og lastbiler med byggeopgaver, visse former for varelevering m.v. vil kunne få dagslicens/dispensation til en af zonerne.
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen, Ritzau Scanpix

København arbejder på lovændring for at kunne holde benzin- og dieselbiler ude

Fra 2023 vil kommunen teste såkaldte nulemissionszoner, hvor der kun vil være adgang for el- og brintbiler. Beboernes nuværende biler skal kunne undtages - men ikke de næste.

KØBENHAVN: Renere luft, lavere CO2-udledning og mindre støj er målet for Københavns Kommune, der nu er parat med en model for, hvordan man fra 2023 kan teste nulemissionszoner – altså byområder, hvor benzin- og dieselbiler ikke må køre ind, oplyser økonomiforvaltningen.

- Vi skal have skruet kraftigt ned for bilosen i København. Og det vil være et stort skridt i den rigtige retning, hvis vi helt kan forbyde diesel- og benzinbiler i fx Middelalderbyen eller områder, hvor der færdes mange børn. Jeg håber, Christiansborg vil hjælpe os med at fjerne de sidste juridiske stopklodser, så vi for alvor kan få sat skub i den grønne omstilling af biltrafikken, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Modellen er udarbejdet som en opfølgning på den klimasamarbejdsaftale, som Københavns Kommune og regeringen indgik sidste sommer. Modellen peger på, at man bør teste tre typer af nulemissionszoner, som gradvist kan udvides geografisk og til at omfatte flere typer af køretøjer.

Konkret foreslås en central nulemissionszone i Middelalderbyen med fokus på personbiler. Derudover en zone med fokus på varelevering samt en mindre zone i et område med mange daginstitutioner, hvor alle biltyper vil være omfattet af et forbud mod at køre på diesel og benzin.

Kommunen er i dialog med Miljøministeriet og Transportministeriet med henblik på den lovændring, der skal til, for at nulemissionszonerne kan realiseres. 

Nuværende biler fritages

Nulemissionszoner skal få flere bilister til at vælge el- og brintbiler og dermed mindske udledning af forurening og CO2. Zonerne foreslås derfor etableret på en måde, hvor beboere får lov at anvende deres nuværende bil, men når den skiftes ud, skal den nye bil være på el eller brint for, at de kan få lov at køre i zonen.

Kommunen vil teste flere forskellige zonetyper for at få bredere viden om samarbejde med lokalområdet, håndhævelse, effekter samt muligheder for geografisk udvidelse og til flere typer af køretøjer.

Borgerrepræsentationen skal godkende etableringen af de enkelte zoner, efter det nødvendige lovgrundlag er kommet på plads. Modellen foreslår, at der arbejdes med følgende tre typer af zoner:

Central nulemissionszone: Zone i fx Middelalderbyen, hvor alle personbiler vil være omfattet af forbud mod at køre på benzin og diesel. Der vil være generelle undtagelser som fx handicapkørsel, redningsbiler og andre køretøjer med uopsættelige formål. Beboere kan få tilladelse til at køre og parkere i nulemissionszonen for alle biler, der er indregistreret på en adresse inden for zonen inden zonen træder i kraft.

Vareleveringszone: Zone i et større geografisk område, der kan overlappe zonen i Middelalderbyen. Kan tilrettelægges så fx varebiler er omfattet fra 2023 og lastbiler fra 2025. Zonen vil blive etableret i dialog med det lokale erhvervsliv. Vare- og lastbiler med anerkendelsesværdige formål, herunder byggeopgaver, visse former for varelevering m.v. vil kunne få dagslicens/dispensation til zonen.

Mindre børnelivszone: Zone i et mindre geografisk område med mange daginstitutioner, og mange børn. Alle typer af køretøjer vil fra 2023 være omfattet af forbud mod benzin og diesel. Der vil være generelle undtagelser som fx handicapkørsel, redningsbiler og andre køretøjer med uopsættelige formål. Det vil for beboere være muligt at få tilladelse til at køre og parkere i nulemissionszonen for alle biler, der er indregistreret på en adresse inden for zonen, fx umiddelbart inden zonen træder i kraft.